Energetische therapie

Energetische therapie

Wat maakt dat jij bepaalde klachten hebt? Waarom maak je bepaalde ervaringen mee? Zijn er terugkerende thema’s? Waar zijn er blokkades? Welke emotionele thema’s liggen hieronder? Welke overtuigingen zitten jou in de weg om een gezond, gelukkig en succesvol leven te leiden?

Energetische therapie bestaat uit een combinatie van bewustzijnscoaching, healing en mediumschap, gecombineerd met therapeutische technieken zoals:
– Regressie- en reïncarnatie therapie;
– Systemisch werk (opsporen van familiepatronen);
– NLP;
– Innerlijk kind werk;
– Lichtwerk;
– Paramedische healing mediumschap.

Bij energetische therapie wordt er vanuit verbinding met jouw onderbewustzijn gekeken waar jouw klacht of aandoening vandaan komt. De energetisch therapeut gaat als het ware in gesprek met jouw ziel, energetische systeem of lichaam. Jij zelf geeft antwoord vanuit je onderbewuste. Je zult versteld staan van de antwoorden! Er wordt uitgegaan van het zelfherstellend vermogen van de cliënt.

Je kunt terecht bij emotionele klachten:
Onzekerheid, angsten, angststoornissen, slaapproblemen, nachtmerries, verslavingen, traumatische ervaringen, relatieproblemen, een laag zelfbeeld, heftige emoties, borderline problematiek, overspannenheid, burnout, problemen met verwerking bij verlieservaringen.

Lichamelijke klachten en aandoeningen:
Spierproblemen, longproblemen, hartproblemen, keelproblemen, eczeem, allergieën, hoofdpijn, oorklachten, oogklachten, neusklachten, gewrichtsklachten, chronische vermoeidheid, ME (CVS), fybromyalgie, problemen met ledematen, bekkenproblemen, tumoren en andere ernstige ziektes, etc… Ook kan er gekeken worden waarom je bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad of letsel of een blessure hebt opgelopen.

Eigenlijk kun je terecht met alle fysieke klachten en aandoeningen. Bij langlopende klachten of (ernstige) aandoeningen zullen wellicht meerdere sessies nodig zijn voor inzicht, stabilisatie of verbetering. Deze manier van werken is echter zeer effectief gebleken.

Paramedische behandeling
Paramedisch betekent ‘naast het medische’. Bij een paramedisch consult wordt uitgegaan van de gedachte dat de meeste lichamelijke klachten en aandoeningen een emotionele oorsprong hebben. Het lichaam geeft signalen dat er een disbalans is tussen jouw lijf en je ziel. In die zin wil de klacht je eigenlijk wijzen op iets waar je verder mee zou kunnen komen; een groeikans, een mogelijkheid. We ervaren ziektes en lichamelijke klachten echter vaak als lastig en ongewenst. Heel vaak heeft een klacht of aandoening te maken met ons denken over onszelf of de wereld. Onze gedachten en gevoelens hebben samen effect op ons lichaam en dat kun je bijsturen. Dit kan al door bijvoorbeeld positiever te gaan denken.

Bij een paramedisch consult wordt er gekeken wat de ware oorzaak is van een klacht of aandoening. Vaak zijn aandoeningen of blokkades gekoppeld aan emotionele gebeurtenissen of langdurige ervaringen van onmacht, angst, boosheid of frustratie. Ook heeft het vaak betekenis wáár de klacht zich bevindt in jouw lichaam of systeem. Een oorspronkelijke ervaring kan in dit leven liggen, maar ook in een vorig leven; er is dan echter altijd een overlapping naar dit leven.

In het consult gaat de therapeut in gesprek met jouw klacht of aandoening. Zodra de oorzaak bekend is, kan er worden overgegaan op transformatie en heling. Jouw ziel zoekt zelf de oplossingen, dat is het mooie. De therapeut begeleidt en ‘kijkt mee’ en begeleid jou. Tot welk punt er geheeld kan worden, is per persoon verschillend. Soms heeft de ziel gekozen voor een bepaalde ervaring en is het meer de uitdaging om hiermee om te gaan. Vaak is het echter mogelijk om stabilisatie te realiseren of zelfs verbetering. Sensibel doet hierover echter geen beloftes.

Licht meditatieve ontspanning
Tijdens sessies wordt er gewerkt vanuit een licht meditatieve ontspanning. Op die manier komt jouw bewustzijn in directe verbinding met jouw ziel of onderbewuste. Je komt makkelijker tot inzichten en we kunnen direct tot transformatie en heling overgaan.

Reguliere medische behandelingen
Let wel: de behandelaar is geen arts. Er worden geen diagnoses gesteld en geen adviezen gegeven wat betreft gebruik van medicatie. Healing en consulten zijn bedoeld als aanvulling op de reguliere behandelingen van artsen en andere hulpverleners en niet als vervanging. Cliënten dienen zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor hun eigen beslissingen. Voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen is deze vorm van behandeling dan ook niet geschikt. Sensibel zal in geval van twijfel doorverwijzen naar een arts of andere hulpverlener.