Training Reading en Mediumschap basis

Training Reading en Mediumschap basis

522113413

In deze intensieve basistraining gaan we aan de slag met verschillende aspecten van mediumschap.

Psychic reading/contact: Je leert energie van mensen lezen en voelen aan de hand van de chakra’s, het energieveld (aura) en een beeld van een bloem die symbool staat voor de cliënt. Je leert informatie ontvangen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak; wat betreft het verleden, de ontwikkeling tot nu toe, het heden (thema’s en boodschappen) en mogelijke potenties voor de toekomst. Ook gaan we foto’s en voorwerpen lezen en aan de slag met kleuren en hun betekenissen.

Mediamieke reading/contact
Daarnaast leer je contact maken met overleden personen in de spirituele wereld. Je leert concrete informatie en boodschappen over te brengen. Als medium is het leggen van contact met een overleden dierbare zeer dankbaar werk. Het brengt geruststelling en heling voor zowel de ontvanger als de overledene.

Demonstratie mediumschap
Bij deze vorm van mediumschap maakt het medium contact met een overleden dierbare van een persoon uit de groep. In de basistraining wordt hier al enige aandacht aan besteed. In de vervolgtrainingen wordt hier dieper op ingegaan.

Oefenavonden mediumschap: Vanaf februari 2018 zullen er regelmatig oefenavonden worden gehouden op vrijdag avonden en een enkele keer op woensdag avonden. Deze avonden zijn bedoeld om ‘kilometers’ te maken. Hoeveel talent je ook hebt, je moet oefenen om dit vak goed onder de knie te krijgen. Deelnemers van alle levels zijn welkom en ook mensen die ergens anders een opleiding of training volgen of hebben gevolgd.

De training gaat in januari 2018 op donderdag avonden van start. De training bestaat uit 10 avondlessen, 3 hele zondagen en een aparte avond voor de eindtoets. Docenten: Sandra Valk en Suzanne Tempel.

Nieuw zijn de modules o.l.v. Suzanne Tempel. Beide modules zijn ook los te volgen en ze zijn bovendien toegankelijk voor mensen van buiten de training.
In de module ‘Bewustzijnsstaten en meditatie‘ (2 lessen) leer je om in een bepaalde bewustzijnsstaat te komen waardoor je gemakkelijker kunt afstemmen op energie en ‘spirit’. De module is verder interessant voor een ieder die geïnteresseerd is in Healing, Meditatie en Bewustzijn. Op 11 maart kun je een afspraak inplannen om je hersengolven met behulp van EEG te laten meten. Deze persoonlijke meting van ongeveer 45 minuten is NIET inbegrepen en kost € 100,- (niet verplicht maar wel interessant).
In de module ‘Mastering your Energy‘ (2 lessen) leer je hoe je jouw eigen energie kunt gebruiken bij het projecteren van energie, in de ‘power’ zitten, het readen van klanten, het geven van healing, etc. De module is verder interessant voor mensen de snel hun energie ‘verliezen’.

Algemeen: In deze training train je je helderziende, heldervoelende, helderwetende, helderhorende vermogens. We besteden aandacht aan het verleden, de ontwikkeling tot nu toe, het heden (thema’s, kwaliteiten en uitdagingen) en mogelijke potenties voor de toekomst. Daarnaast leer je hoe je stap voor stap in de juiste bewustzijnsstaat kunt komen om makkelijker af te kunnen stemmen op energie. Ook ontdek je hoe je je eigen energie kunt gebruiken om af te stemmen op energie en om healing te geven. Je leert hoe je jouw energie kunt opbouwen en vast kunt houden. 

Deze training is vooral geschikt voor mensen die eerst de training ‘Bewustwording en Spirituele ontwikkeling‘ (voorheen Intuïtieve ontwikkeling) hebben gevolgd, bij Sensibel of elders. Ervaring met geleide meditatie is vereist. Neem bij twijfel contact op met Sandra Valk.

Training 3 van de opleiding in Bewustzijn, healing en mediumschap.
De module maakt onderdeel uit van traject 2: basisopleiding Healing en Mediumschap.
Studiebelasting: 48 lesuren en een paar uur voor het lezen/bestuderen van de reader. Examen: 3 uur. Oefenen met mededeelnemers: 6 uur. Het lezen van literatuur over mediumschap is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.
Je kunt de module ook los volgen als training.

Voor wie?

  • Voor mensen die aan de slag willen als medium in bijvoorbeeld een eigen (deeltijd) praktijk;
  • Voor mensen die het ‘lezen van energie’ willen gebruiken als toegevoegde waarde binnen hun huidige werk;
  • Voor mensen die interesse hebben in spiritualiteit en zelfontwikkeling;
  • Voor mensen die hooggevoelig zijn en willen leren om hun gevoeligheid als kwaliteit in te zetten;
  • Voor mensen die helder zien, helder voelen, helder weten en helder horen verder willen ontwikkelen. 

Wat levert het je op?

  • Via meditatie en het opbouwen van de energie in je energieveld leer je afstemmen op niet-fysieke energie.
  • Gevoel van kundigheid en vertrouwen in het afstemmen op energie;
  • Door het werken met energie vanuit een andere bewustzijnsstaat krijgt je eigen ontwikkeling vaak een enorme boost.

Na deze training heb je een basis gelegd. Je bent in staat om een eenvoudig consult te geven. Om het vak ‘mediumschap’ echt goed uit te kunnen oefenen, zijn er vaak meerdere trainingsjaren nodig. Na deze training kun je verder met de training ‘Reading en mediumschap vervolg.

Je hoeft geen speciaal talent te hebben om energie te kunnen ‘lezen’ of om contact te kunnen maken met overledenen. Iedereen die ervoor open staat, kan het in principe leren. Je kunt het leren door via meditatie je gedachten tot rust te brengen en je intuïtie en gevoeligheid verder te ontwikkelen. Iedereen leert in een ander tempo. Vorderingen zijn afhankelijk van je aanleg, zelfvertrouwen, je bereidheid om je sceptische los te laten, je ervaring en oefening. Hoe vaker je bevestiging krijgt dat het klopt wat je waarneemt, hoe meer je hierop kunt gaan vertrouwen.

Tijdens de lessen is er aandacht en respect voor ieders ontwikkeling. De sfeer is open, spiritueel, informeel en vol humor.

Eindtoets voor deelnemers van de basisopleiding Healing en mediumschap? Ja; een theorie- en praktijktoets.
Bij de theoretische eindtoets beantwoord je vragen over de lesstof uit de reader. De praktijktoets bestaat uit een consult met een klant van buiten de opleiding. Om voor een certificaat ‘met goed resultaat doorlopen’ in aanmerking te komen, dien je beide eindtoetsen met goed resultaat te hebben afgerond. Daarnaast is 2 x oefenen in een oefengroep of op een oefenavond mediumschap, verplicht.

Deelname aan de eindtoetsen is niet verplicht. Je ontvangt dan alleen een certificaat als bewijs van deelname.

Boekentip
: ‘Spirituele reizen tussen leven en dood’ van James van Praagh, ‘Estelle Roberts: 40 jaar mediumschap’, ‘Hemeltaal’ van Bonnie Bessem en meer…

Niveau: iedereen kan in principe meedoen. Je hoeft geen speciale vooropleiding te hebben gevolgd. Je ontvangt een reader per mail met informatie over de training. Het staat je vrij om deze informatie te lezen. Mensen die de opleiding tot Professioneel healer en medium volgen en voor een basisdiploma energetisch werker in aanmerking willen komen, dienen de informatie uit de reader wel te kennen. De theorie uit de reader is ongeveer op MBO+ niveau.

Voor meer informatie: Mail: info@centrumsensibel.nl
Telefoonnummer Sandra Valk: 06-53547643
Inschrijven via mail.