Meer informatie over Paramedisch Healing mediumschap

Werken met fysieke klachten en aandoeningen.

Vaak zie je dat klachten en aandoeningen eigenlijk signalen zijn van de ziel om aan te geven dat een cliënt ergens (nog) niet resoneert met wie hij of zij werkelijk is of wil zijn. M.a.w.: de klant doet iets wat hij eigenlijk niet wil, of hij doet iets niet wat hij eigenlijk wel zou willen. Mensen hebben deze signalen vaak langere tijd genegeerd, meestal vanuit gebrek aan zelfliefde of uit angst om niet te voldoen.

Soms zijn lichamelijke klachten en aandoeningen echter een keuze van de ziel om een bepaalde ervaring op te doen. Als therapeut leer je altijd in gesprek te gaan met de ziel van de klant en om te vragen wat er MAG gebeuren. Je zet je eigen mening aan de kant en vraagt dus altijd toestemming. De ziel weet precies wat de klant hier op aarde komt doen en wat hij nodig heeft. Als therapeut leer je om hier niet over te oordelen. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat je nog weleens verrast kunt worden. Dan geeft de ziel een antwoord die ik van tevoren helemaal niet had kunnen bedenken. Dat is het leuke aan dit vak. Ik heb geleerd om goed naar spirit te luisteren en mijn IK/EGO er zoveel mogelijk uit te halen. Het is wenselijk om vanuit een zo open mogelijke houding te leren werken.

Signalen van het lichaam hebben altijd een positieve intentie. Het vraagt als het ware om aandacht, alleen interpreteren wij mensen dit vaak anders. Het is dus niet zo dat een klant iets moet leren of iets verkeerd heeft gedaan. Paramedisch healing mediumschap gaat vooral over het brengen van inzichten en healing. Hoe meer je dit doet vanuit je eigen hogere energie (vanuit het eenheidsbewustzijn) en hoe minder vanuit je eigen ‘ikje’, hoe effectiever je sessies zullen zijn. In de opleiding leer je hoe je kunt werken vanuit verbinding met het eenheidsbewustzijn of de Bron. Je zult merken dat dit veel voldoening geeft.