Specialisatieopleiding Energetisch therapeut

Specialisatieopleiding Energetisch therapeut

Tree on susnet

Interesse? Kom naar één van de open dagen of introductiedagen.
Er is een open dag op zondag 7 januari en een introductiedag voor de opleidingen op zondag 24 juni 2018.

In deze specialisatie opleiding leer je hoe je cliënten kunt begeleiden in het opsporen, transformeren en helen/loslaten van beperkende patronen die een gelukkig, gezond en succesvol leven in de weg staan.  Je leert werken met cliënten met mentale, emotionele en fysieke klachten. 

Als energetisch therapeut combineer je coaching, healing, mediumschap en bewustzijn met therapeutische technieken. Je leert hoe je zelf vanuit een meditatieve staat kunt werken waarbij je in verbinding staat met je innerlijke wezen en de spirituele wereld. Je begeleidt cliënten ook naar een licht meditatieve staat, zodat ook zij in staat zijn om informatie te kunnen ontvangen vanuit hun onderbewustzijn. 

Deze specialisatie opleiding kun je alleen volgen na afronding van de basisopleiding in Healing en Mediumschap van de opleiding in Healing en Mediumschap. Mensen die ergens anders opleidingen/trainingen hebben gevolgd kunnen bij voldoende aantoonbare vooropleiding en ervaring ook deelnemen. Tijdens een intake gesprek met Sandra Valk wordt gekeken of je gelijk kunt inschrijven of dat je nog een (paar) losse modules dient te volgen. De bewustzijnstraining ‘Realiseer je eigen levensgeluk‘ is verplicht.

De opleiding is onderverdeeld in verschillende vakken. De inhoud is nog niet definitief, maar je kunt denken aan de vakken:
Basis cliëntbegeleiding: Je leert hoe je via ontspanningsoefeningen en geleide meditatie de klant in een andere bewustzijnsstaat kunt brengen. Je leert inschatten wanneer je het beste (open) vragen kunt stellen of wanneer je de klant een beetje moet ‘helpen’ vanuit je mediumschap.
Regressie- en reïncarnatie sessies begeleiden;
– Lichtwerken/healing;

– 
Innerlijk kind werk;
Systemisch werken;
Ademcoaching kort; Mensen die geïnteresseerd zijn in deze manier van begeleiden, kunnen aanvullend nog de Ademcoach opleiding bij Annette Weers volgen.
Transformeren van overtuigingen (NLP);
Paramedisch healing mediumschap: Met deze bijzondere manier van werken onderzoek je samen met je klant waar lichamelijke klachten of aandoeningen vandaan komen. Vervolgens kijk je wat er nodig is voor transformatie en heling. Afhankelijk van de ernst en duur van de klachten/aandoening, kan er stabilisatie of verbetering van klachten plaatsvinden. De klant komt in ieder geval tot inzichten.
Onderdeel van het paramedische healing mediumschap is het opdoen van kennis over het menselijk lichaam. Daarnaast leer je hoe je als het ware ‘in gesprek’ kunt gaan met een klacht of aandoening. Wat is er op zielsniveau aan de hand? Wat vertelt het lichaam eigenlijk? Wat zegt de ziel van de klant? Je kijkt mee vanuit je mediumschap, maar je laat in deze manier van werken vooral de klant aan het woord. Antwoorden komen uit het onderbewustzijn van de klant of van diens ziel. Je kunt hier meer lezen over Paramedisch healing mediumschap.

In de opleiding leer je hoe je kunt werken vanuit verbinding met het eenheidsbewustzijn of de Bron. Je zult merken dat dit veel voldoening geeft.

Hoe ziet een Energetische therapie sessie eruit: Kort inleidingsgesprek en hulpvraag vaststellen. Afstemmen op klant. Klant in licht meditatieve ontspanning brengen. In gesprek gaan met de mentale, emotionele of fysieke klacht. Regressie naar oorspronkelijke ervaring (in dit leven of een vorig leven); Het loslaten van beperkende familiepatronen; het loslaten van negatieve ervaringen uit vorige levens; Innerlijk kind werk; Ademwerk; Opsporen van eventuele aangehechte entiteiten (auralifters); Transformatie overtuigingen (NLP); Lichtwerken (het transformeren of naar het licht brengen van lagere energieën); Opvullen met hogere energie/Healing; afsluiten sessie.

Deze therapeutische manier van werken is een uiterst effectief gebleken manier om een verbetering of zelfs genezing van klachten te bewerkstelligen. Het is geschikt voor de behandeling van mentale en emotionele klachten zoals stress, chronische vermoeidheid, burnout, somberheid/depressie, traumatische ervaringen, angsten, emotie regulatie problemen, etc. Daarnaast is het geschikt bij alle lichamelijke klachten, ziektes en aandoeningen. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten en het bewustzijnsniveau van de cliënt.

Let alleen wel: Als energetisch therapeut stel je geen diagnoses en geef je geen advies omtrent het gebruik van medicatie. Energetische therapie is bedoeld als complementaire geneeswijze. Dat wil zeggen: naast de behandeling van reguliere artsen of andere hulpverleners.

Docent: diverse waaronder Sandra Valk (cliëntbegeleiding, NLP, Innerlijk kind werk en paramedisch healing mediumschap).

De training bestaat uit 10 dagen en een apart dagdeel voor de examens. Tijdens het theorie examen beantwoord je vragen uit de reader en uit de verplichte literatuur. Daarnaast geef je een consult aan klanten van buiten de opleiding (praktijkexamen).

Deze opleiding gaat in september 2018 op zondagen van start. Data volgen nog. De opleiding duurt tot mei 2019.

Om aan de opleiding tot Energetisch therapeut deel te kunnen nemen, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Binnen Sensibel mag je na het 2e traject van de opleiding in Bewustzijn, Healing en Mediumschap deelnemen. Mensen die deze opleiding niet hebben gevolgd, dienen aantoonbaar over bepaalde vooropleiding en ervaring te beschikken (meditatie, healing, mediumschap). De modules ‘Realiseer je eigen levensgeluk‘ en ‘Bewustzijnsstaten en meditatie‘ zijn dan nog wel verplicht om te volgen. Dit is in verband met de visie waaruit wordt gewerkt. Je kunt een afspraak maken met Sandra Valk voor een intake gesprek.

Je ontvangt een reader met schriftelijke informatie per mail. Daarnaast is er verplichte literatuur.

Voorwaarden voor het behalen van een diploma:
Theorie examen: Je beantwoordt vragen uit de lesstof van de reader en uit de verplichte literatuur. Je dient minimaal een voldoende te behalen.
Praktijkexamen: Het praktijkexamen betreft een consult met een klant van buiten de opleiding. Dit examen dient met een voldoende te worden afgerond.
Trajectverslag: Je schrijft een ervaringsverslag. Voorwaarden worden vooraf bekend gemaakt.
Oefengroep: Je oefent buiten de lessen minimaal 3 x met medestudenten.
Supervisie: Je hebt ten minste 1 supervisie gesprek met één van de docenten.
Leerconsult: Je boekt ten minste 1 consult bij één van de docenten.

Literatuur: Volgt nog…
Boekentips: Volgen nog…
Internet tips: Volgen nog…

Lesniveau: het lesniveau van deze opleiding is ongeveer op MBO+/HBO niveau.

Voor meer informatie: Mail: info@centrumsensibel.nl
Telefoonnummer Sandra Valk: 06-53547643
Inschrijven per mail. Je ontvangt een inschrijfformulier. Na invullen en retour zenden van het inschrijfformulier ontvang je een bevestiging en dan is je inschrijving compleet.

Sensibel is als intstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Sensibel voldoet aan de kwaliteitseisen voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. Kosten voor trainingen en opleidingen  zijn om die reden zeer waarschijnlijk aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.