Opleiding Mediumschap nieuwe stijl

Opleiding Mediumschap nieuwe stijl

Let op: deze pagina is nog onder constructie!
We zijn momenteel hard aan het werk om de website en opleidingen te optimaliseren.

Interesse? Kom naar de Open dag op zondag 19 augustus!
Op zondag middag 26 augustus is er nog een extra Open inloopmiddag.

Vanaf september biedt Centrum Sensibel in haar programma drie modules voor Mediumschap aan. Een nieuwe opleiding voor studenten die toe zijn aan verdere spirituele groei en voor mediums die hun kennis en ervaring willen verbreden en uitdiepen.
Wat deze modules uniek maakt in de markt is de integratie van bewustzijnsontwikkeling, begeleidt door Suzanne Tempel; de eerste Awakened Mind Coach in Nederland. Als Awakened Mind Coach helpt Suzanne de studenten om zichtbaar te maken (via EEG ) in welke bewustzijnsstaat ze zijn en hoe deze verder te stabiliseren en ontwikkelen.

Naast Suzanne zal ook Edwin van der Hoeven CSNU zijn kennis en ervaring delen binnen de opleiding Mediumschap. Edwin is gecertificeerd door de Engelse SNU (Spiritualist National Union) voor zijn demonstraties, spreken en consulten. Tevens is hij Nationaal vertegenwoordiger van de Internationale tak van de SNU, de SNUi en tutor binnen het academisch opleidingsaanbod van de SNU. Beide docenten hebben veel ervaring met lesgeven in zowel binnen- als buitenland.

Waarom nieuwe stijl?
Met Suzanne en Edwin heeft Centrum Sensibel een unieke positie omdat ze kennis, ervaring en wetenschap integreren in een leerzaam. leuk en uniek opleidingsprogramma.

De opleiding Mediumschap nieuwe stijl duurt 1,5 jaar. Je kunt je per module inschrijven.

Voorwaarden deelname
Studenten dienen eerst de 1-jarige basisopleiding te hebben gevolgd:
Module BM&SO: Bewustwording, meditatie en Spirituele ontwikkeling (7 lesdagen).
In deze module ga je eerst aan de slag met jouw eigen bewustzijnsontwikkeling volgens de methodiek van Sensibel. De module gaat op 1 september 2018 op zaterdagen van start.
Module R basis: Reading basis (8 lesdagen). In deze module ga je aan de slag met het afstemmen op en verwoorden van (aura)energie. De module gaat op 9 september op zondagen van start.

Mensen die elders al een opleiding of training hebben gevolgd, komen eventueel in aanmerking voor vrijstelling. De module Bewustwording, meditatie & spirituele ontwikkeling is echter verplicht, omdat in deze module de basis wordt gelegd van de methodiek van Sensibel.

De opleiding Mediumschap nieuwe stijl bestaat uit 3 modules:
Module Mediumschap 1 (6 lesdagen)
Module Mediumschap 2 (6 lesdagen)
Module Mediumschap 3 (6 lesdagen)

Bij de modules hoort een apart leerconsult waarin tevens 15 minuten wordt besteed aan jouw voortgang.

Voor wie?
Professioneel:
de opleiding is een complete opleiding voor mensen die met mediumschap aan de slag willen. Maar let wel: vaak zijn er meer jaren nodig om jouw contact met de spirituele wereld te versterken en verdiepen. Sensibel zal vanaf eind 2019 dan ook vervolgopleidingen aan gaan bieden op deelgebieden. Je kunt hierbij denken aan demonstratie mediumschap, het geven van consulten, altered states en filosofie. 
Eigen ontwikkeling: Je kunt de opleiding of losse delen ook voor je eigen ontwikkeling volgen of als toevoeging binnen je huidige werk.

Diploma? Aan het eind van de opleiding is er een praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvang je een diploma.
Overige voorwaarden: deelname aan oefengroepen of oefenavonden mediumschap is verplicht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor studenten van de modules mediumschap om te oefenen met geven van consulten op de open avonden voor consulten.

Studiebelasting: 198 lesuren en een x-aantal uren om te oefenen (3 uur per keer). Daarnaast is het gewenst om aandacht te besteden aan het lezen van de readers en het doen van de oefeningen in de readers, aan mediteren en aan het lezen van literatuur.

Niveau lesstof: In principe kan iedereen aan de opleiding of trainingen/modules meedoen. Je hoeft geen speciale vooropleiding te hebben gedaan. Het niveau van de readers van de eerste modules is ongeveer op MBO+/HBO niveau.

Mocht je na het volgen van de opleiding een eigen praktijk willen beginnen, dan is aansluiting bij een organisatie met een klacht- en tuchtregeling verplicht volgens de wet WKKGZ. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Sandra Valk. Sensibel is aangesloten bij het Nibig.

Voor de tarieven van de opleiding kun je HIER kijken.

Sensibel is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Sensibel voldoet aan de kwaliteitseisen voor opleidingsinstellingen voor (kort) beroepsonderwijs. Kosten voor trainingen en opleidingen  zijn in de meeste gevallen aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.