Opleiding Transformatietherapeut

Opleiding Transformatietherapeut

Tree on susnet

Let op: deze pagina is nog onder constructie!

Interesse? Kom naar de introductiedag op zondag 10 juni!
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij Sandra Valk via info@centrumsensibel.nl
of 06-53547643.

In deze opleiding leer je hoe je cliënten kunt begeleiden in het opsporen, transformeren en helen/loslaten van beperkende patronen die een gelukkig, gezond en succesvol leven in de weg staan. Je leert werken met cliënten met mentale, emotionele en fysieke klachten. 

De meerjarige opleiding bestaat uit 3 delen. De opleiding begint met een algemeen deel. Hierin ga je allereerst aan de slag met jouw eigen proces en ontwikkeling. Vervolgens kun je kiezen voor mediumschap, healing of transformatietherapie. Aan de delen van de opleidingen zijn één of meerdere persoonlijke mentorgesprekken met één van de docenten verbonden, om je te coachen in jouw proces en om je te adviseren in je keuzes voor modules en delen.

Alle modules zijn ook los te volgen als training. Wanneer je voor een deel van de opleiding inschrijft, ontvang je 10% korting. Klik op de onderstreepte naam van de module/training voor meer informatie.

Deel 1: Energiewerk basis.
Module BM&SO: Training bewustwording, meditatie en spirituele ontwikkeling. 4 lesdagen. In deze training leer je hoe je via meditatie, visualisatie, zelf-healing en oefeningen tot spiritueel bewustzijn kunt komen. Je ontdekt hoe je jouw bewustzijn en energie kunt verhogen. Hoe creëren wij mensen onze werkelijkheid? En hoe kun je bewust het leven creëren waar je werkelijk naar verlangt? De lessen gaan gepaard met een theorie over het hoe en waarom van het leven op aarde. Je wordt je bewust van je zielenleiding, jouw unieke verbinding met de Bron, je scheppende kwaliteiten en zelf-genezende vermogens.
Module BS: Bewustzijnsstaten. 1 lesdag en een afspraak voor een individuele meting met EEG. In deze training leer je welke bewustzijnsstaten er zijn en hoe je in de bewustzijnsstaat kunt komen waarin je makkelijker kunt afstemmen op energie.
Module MyE: Mastering your Energy. 1 lesdag. In deze training leer je hoe je je eigen energie kunt ‘managen’. Hoe kun je jouw energie opbouwen? En hoe kun je deze vasthouden en ‘gebruiken’ wanneer je in contact bent met anderen?
Module C&C: Coaching en Communicatievaardigheden. 1 lesdag. In deze training leer je hoe je vanuit een open en oordeelloze houding kunt communiceren.
Eindtoets deel 1: Schriftelijke toets. 1 dagdeel.

Deel 2.
Module R basis: Reading basis. 6 lesdagen en een apart dagdeel voor de praktijktoets. In deze training leer je de basis van het lezen en voelen van de energie van mensen.
Module H basis: Healing basis. 4 dagen en een apart dagdeel voor de praktijktoets. In deze training leer je hoe je healing kunt geven aan mensen vanuit je eigen energie en met behulp van gidsen en andere hoge energieën uit de spirituele wereld.
Module C: ‘Contact met gidsen en zielenreizen. 1 lesdag. In deze training leer je hoe je kunt afstemmen op gidsen en zielendelen en hoe je hiermee kunt communiceren.

Deel 3. 6 tot 8 maanden.
Module MB: Meditatie begeleiden (Sandra Valk). 1 lesdag.
Module R&R: Regressie- en reïncarnatiesessies begeleiden (Sandra Valk). 4 lesdagen.
Onderdeel van deze module is een gedeelte systemisch werk en innerlijk kind werk.
Module AB: Adem begeleiden. 1 dag.
Module H1: Healing vervolg (Sandra). 2 lesdagen.
Module AL en VZ: Auralifters (aangehechte entiteiten) en vorige zelven (lichtwerk) (Sandra). 1 lesdag.
Module PH: Paramedische healing (Sandra). 1 lesdag.
Module CB ZH: Cliëntbegeleiding Zelf-healing (Sandra). 2 lesdagen.
Module TT: Trauma’s oplossen in theta (Sandra of Suzanne). 1 lesdag.
Module IG: Integratie van alle modules (Sandra). 1 lesdag.
Examen: inleveren ervaringsverslag en praktijkexamen.

Als Transformatietherapeut combineer je coaching, healing, reading en bewustzijn met therapeutische technieken. Je leert hoe je zelf vanuit een meditatieve staat kunt werken waarbij je in verbinding staat met je innerlijke wezen en de spirituele wereld. Je begeleidt cliënten ook naar een licht meditatieve staat, zodat ook zij in staat zijn om informatie te kunnen ontvangen vanuit hun onderbewustzijn om transformatieprocessen op gang te brengen. Je begeleidt de cliënt ook in zijn bewustzijnsontwikkeling. Hoewel je als therapeut ook healing geeft aan cliënten, is het van groot belang om de cliënt ook Zelf-healing aan te leren, zodat deze zelf de regie krijgt over zijn transformatieproces. De cliënt komt in contact met zijn lichaam, emoties, denken en innerlijke leiding (ziel). Oude blokkades die zijn ontstaan door negatieve ervaringen of trauma’s worden opgespoord om vervolgens te kunnen worden getransformeerd. De cliënt leert om van binnenuit te gaan leven i.p.v. van buiten naar binnen; vanuit zijn unieke essentie.

Transformatietherapie is een uiterst effectieve manier om een verbetering van klachten te bewerkstelligen. Het is geschikt voor de behandeling van mentale en emotionele klachten zoals stress, chronische vermoeidheid, burnout, somberheid/depressie, traumatische ervaringen, angsten, emotie regulatie problemen, etc. Daarnaast is het geschikt bij alle lichamelijke klachten, ziektes en aandoeningen. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten, maar 1 sessie kan al tot enorme inzichten en transformatie leiden.

Let alleen wel: Als Transformatietherapeut stel je geen diagnoses en geef je geen advies omtrent het gebruik van medicatie. De therapie is bedoeld als complementaire geneeswijze. Dat wil zeggen: naast de behandeling van reguliere artsen of andere hulpverleners.

Duur opleiding: De opleiding duurt 2 a 3 jaar, afhankelijk van jouw persoonlijke ontwikkeling en wensen. Je kunt meerdere trainingen binnen een deel tegelijk volgen of na elkaar. Iedereen leert in een ander tempo. Vorderingen zijn afhankelijk van je aanleg, je ervaring, je zelfvertrouwen en je inzet.

Voor wie?
Professioneel: De opleiding is een complete opleiding voor mensen die als Energetisch Transformatietherapeut aan de slag willen.
Eigen ontwikkeling: Je kunt de opleiding of de losse trainingen echter ook voor je eigen ontwikkeling volgen of als toevoeging binnen je huidige werk. Je kunt zelf kiezen of je al dan niet aan de eindtoetsen deelneemt.

Certificaat/diploma? Verschillende modules worden afgerond met een schriftelijke toets of een praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat. Mensen die niet aan de eindtoetsen wensen deel te nemen, ontvangen indien gewenst alleen een certificaat als bewijs van deelname. Om na deel 3 in aanmerking te komen voor een diploma, dien je alle eindtoetsen met voldoende resultaat te hebben afgerond. Ook dien je te hebben voldaan aan de overige voorwaarden. Alle voorwaarden voor het behalen van een certificaat of diploma kun je hier vinden. (volgt nog…)

Lesniveau: het lesniveau van deze opleiding is ongeveer op MBO+/HBO niveau.

Tarieven: volgen nog…

Mocht je na het volgen van de opleiding een eigen praktijk willen beginnen, dan is aansluiting bij een organisatie met een klacht- en tuchtregeling verplicht volgens de wet WKKGZ. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Sandra Valk. Sensibel is aangesloten bij het Nibig.

Sensibel is als intstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Sensibel voldoet aan de kwaliteitseisen voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. Kosten voor trainingen en opleidingen  zijn om die reden zeer waarschijnlijk aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.