Training Mediumschap 1

Training Mediumschap 1

Blue goddess women eye, multicolor background with oriental mandala ornament. eye contact

Deze training is alleen toegankelijk voor mensen die al een basistraining hebben genoten in reading, bij Sensibel of ergens anders. De training is het vervolg van de training Reading basis (Energie leren lezen en voelen).

In deze training gaan verder met psychic reading: het lezen van de energie van mededeelnemers aan de hand van het aura of de chakra’s. Daarnaast leer je hoe je contact kunt maken met overleden dierbaren uit de spirituele wereld. Je leert hoe je concrete informatie en heldere boodschappen door kunt geven. Via allerlei oefeningen leer je meer en meer vertrouwen op de informatie die je vanuit de wereld van energie verkrijgt en je leert langer in de gewenste bewustzijnsstaat en ‘the power’ te blijven. Je bekrachtigt je sterke punten en werkt aan je valkuilen.

Je oefent met je mededeelnemers in het geven van psychic- en mediamieke consulten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan demonstratie mediumschap.

De training bestaat uit 6 lesdagen en een apart dagdeel voor de eindtoets.
De training gaat in september 2018 op zaterdagen van start.
Docent: Suzanne Tempel.

Op de Oefenavonden reading en mediumschap kunnen deelnemers van de trainingen in mediumschap (onder begeleiding) met elkaar oefenen in het geven van consulten en in demonstratie mediumschap. Mediums in opleiding van buiten Sensibel zijn ook welkom.

De training maakt onderdeel uit van de opleiding Mediumschap nieuwe stijl. Je kunt de training echter ook los volgen. Om voor een certificaat in aanmerking te komen, is het mogelijk dat je nog een (paar) module(s) bij Sensibel zal moeten volgen. Neem contact op met Sandra Valk om te kijken waar je het beste in kunt stromen.

Voor wie?
In principe kan iedereen leren om de energie van mensen te ‘lezen’, maar niet iedereen kan contact maken met overleden personen uit de spirituele wereld. Meestal hebben mensen die aan een medium opleiding beginnen al ervaringen gehad waardoor ze merkten dat ze over mediamieke gaven beschikken. Neem bij twijfel of je kunt deelnemen contact op met één van de docenten.

Studiebelasting: 36 lesuren. Examen: 2,5 uur. Oefenen met mededeelnemers: 5 uur.

Eindtoets voor deelnemers opleiding: Ja. Een praktijkexamen: een consult met een klant van buiten de opleiding tijdens een apart examen dagdeel. Daarnaast is 2 keer extra oefenen in een oefengroep of op een oefenavond reading en mediumschap verplicht.

Voor meer informatie en opgeven kun je terecht bij Sandra Valk.
Mail:
info@centrumsensibel.nl
Telefoon: 06-53547643