Trainingen

Trainingen

Let op: Deze pagina is onder constructie!

KLIK OP DE NAAM VAN DE TRAININGEN voor meer informatie, data en tarieven.

Hieronder volgen eerst de losse trainingen van Sensibel.

Training ‘Healing van het innerlijke kind‘. In deze bijzondere en intieme tweedaagse training maken we op een diep niveau contact met onze innerlijke kinddelen. Vaak zie je dat onvervulde behoeftes vanuit je kindertijd nog een rol spelen in je actuele leven. Oude angsten, pijn en boosheid kunnen dan zomaar de kop opsteken op momenten wanneer dit eigenlijk niet wenselijk is. Oude mechanismen die je vroeger hebben gediend, worden in deze training inzichtelijk gemaakt en mogen vervolgens losgelaten worden. Data: zaterdag 19 en zondag 20 mei. En/of: zaterdag 14 en zondag 15 juli. Docent: Sandra Valk.

diffuus licht klein

Bewustzijnstraining ‘Realiseer je eigen levensgeluk‘; Bewust leven en bewust creëren. 3 lesavonden of 1,5 dagen. In deze training maak je kennis met een visie over het leven als mens en met de Wetten van het Universum. Hoe kun je jezelf bewust verbinden met de pure creatiekracht van het grotere geheel (de Bron) waarmee we allemaal onlosmakelijk zijn verbonden? Hoe kun je bereiken wat je écht wilt? In deze module leer je de basis. Deze training gaat in september 2018 op dinsdag avonden van start. Docent: Sandra Valk.

 

Yoga lotus pose. Padmasana with colored chakra points.Training Meditatie, bewustzijn en reis door de chakra’s. 10 lesavonden/dagdelen. Wil jij jezelf bevrijden van beperkende patronen die een gelukkig leven in de weg staan? Doe dan mee met deze training! In de training ontdek je hoe je bewust kunt leven en bewust kunt creëren. We maken een reis door de chakra’s. Oude patronen die een gelukkig leven in de weg staan, kunnen worden losgelaten door inzicht en zelf-healing. Je leert hoe wij mensen energetisch in elkaar zitten en hoe je de de schepper kunt worden van jouw eigen werkelijkheid. We gaan aan de slag met geleide meditatie, visualisatie, zelf-healing en oefeningen. Deze training is bedoeld voor jouw eigen proces. Docenten: Sandra Valk en Jacqueline van Wijk. Eerstvolgende training gaat op dinsdag avond 4 sept. 2018 van start.

 

Hieronder volgen de modules/trainingen die onderdeel uitmaken van de verschillende opleidingen. Je kunt deze modules/trainingen ook los volgen en zelfs aan de eindtoetsen meedoen, maar dan krijg je alleen een certificaat als bewijs van deelname. Dit is omdat Sensibel ernaar streeft dat mensen eerst een volledige opleiding volgen, alvorens ze met mensen gaan werken.

Module BM & T: Bewustwording, meditatie & transformatie: 4 lesdagen. In deze training maak je kennis met de nieuwste inzichten op het gebied van bewustzijn, healing en mediumschap. Het is mogelijk om het leven te creëren wat je werkelijk wenst. Je leert hoe je (eerst) jezelf kunt bevrijden van beperkende patronen die een gelukkig leven in de weg staan. Bewustzijnsverhoging en het verhogen van jouw ‘trilling’ staan centraal. De training is gebaseerd op geleide meditatie, visualisatie, theorie, zelf-healing en oefeningen. Het is een onmisbare basis voor mensen die later als Healer, Medium of Transformatietherapeut willen gaan werken. Docent: Sandra Valk.

 

Module BSBewustzijnsstaten. 1 lesdag en een afspraak voor een verkort brainwave profiel. In deze training leer je welke bewustzijnsstaten er zijn en hoe je ze kunt herkennen. Je krijgt oefeningen om te leren hoe je een bepaalde staat kunt bereiken.  Daarnaast wordt er met behulp van EEG gemeten waar jij je op dat moment in je ontwikkeling bevindt en wat je kunt doen om je hersengolven verder te trainen. Docent: Suzanne Tempel.

 

Module MyE: ‘Mastering your Energy‘. 1 lesdag. Hoe gebruik je je energie? Hoe wordt je je daar bewust van? Wanneer ‘verlies’ je energie? Hoe vul je je reserves weer aan? Op welke wijze kun je je energie gebruiken voor jezelf en anderen? En hoe gebruik je je energie bij het projecteren van je energie, in de ‘power’ zitten, het readen van klanten, het geven van healing, etc. Docent: Suzanne Tempel.

 

Module C&C: Coaching en Communicatievaardigheden. 1 lesdag. Hoe communiceer je met klanten? In deze training leer je de basisbeginselen van een coaching gesprek. Je leert hoe je het beste af kunt stemmen op een klant; zowel verbaal als non-verbaal. Het is een onmisbare basis voor mensen die later als Healer, Medium of Transformatietherapeut willen gaan werken. Docent: Sandra Valk.

 

522113413

Module R basisReading basis (energie leren lezen en voelen). 6 lesdagen. In deze basistraining leer je hoe je energie kunt ‘lezen’ of voelen van mensen aan de hand van de chakra’s en het aura. Je leert informatie overbrengen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Je leert hoe je je innerlijke zintuiglijke waarneming (zien, voelen, weten, horen, ruiken, proeven) kunt inzetten om informatie te verkrijgen over thema’s die bij een klant spelen. Je kijkt naar het verleden, de ontwikkeling tot nu toe, het heden en mogelijke potenties voor de toekomst. Docenten: Suzanne Tempel en Sandra Valk.

 

Module H basisbasistraining Healing geven: 4 dagen en een dagdeel voor de eindtoets.
In deze praktijkgerichte basistraining leer je hoe je healing kunt geven vanuit je eigen energie en met behulp van gidsen/andere hogere energieën. De training bestaat uit 4 lesdagen en een apart dagdeel voor de eindtoets. De eerstvolgende training gaat in september op zondagen van start. Docent: Sandra Valk. 

 

Module CContact met gidsen en zielenreizen. Twee lesavonden of 1 dag. In deze training o.l.v. Sandra Valk verdiepen de meditaties naar andere bewustzijnsstaten. Van hieruit maken we contact met gidsen, zielendelen en andere hogere energieën uit de spirituele wereld. We maken een reisje naar de spirituele wereld alwaar we op zoek gaan naar antwoorden over ons eigen leven en het leven in het algemeen. Ervaring met geleide meditatie is vereist. Data: donderdag avond 22 maart en 26 april VOL! Dinsdag avond 19 juni en 4 juli. Opgeven bij Sandra Valk via info@centrumsensibel.nl.

 

Helende handenModule H2: Vervolgtraining Healing geven. 2 lesdagen en een apart dagdeel voor de eindtoets. In deze training verdiepen je healingen. Je leert meer en meer aankoppelen op de energie van het grotere geheel. Je werkt vanuit de nieuwste inzichten op het gebied van healing en je werkt daarbij samen met gidsen/zielendelen en andere hogere energieën uit de spirituele wereld. We gaan aan de slag met het geven van healing op fysiek en emotioneel niveau. Deze training vindt plaats op zondag zondag 17 juni en 1 juli 2018. Eindtoets op zondag middag 8 juli. Docent: Sandra Valk.

 

Module H3: Healing voor gevorderden. 2 lesdagen. Meer informatie volgt nog.

 

Blue goddess women eye, multicolor background with oriental mandala ornament. eye contact

Module M1: Mediumschap 1: 6 lesdagen en een apart dagdeel voor de eindtoets. In deze training leer je naast ‘psychic reading’ hoe je contact kunt maken met overledenen uit de spirituele wereld. Het is het vervolg van de training Reading basis. Je leert het verschil tussen psychic contact en mediamiek contact. Via allerlei oefeningen leer je meer en meer vertrouwen op de informatie die je vanuit de wereld van energie verkrijgt en je leert langer om in de gewenste bewustzijnsstaat te blijven. Docent: Suzanne Tempel. Deze training gaat in september 2018 op zaterdagen van start.

 

Module M2: Mediumschap 2. 6 lesdagen en een apart dagdeel voor de eindtoets. Deze training is voor mensen die al trainingen in mediumschap hebben gevolgd, bij Sensibel of ergens anders. Bij Sensibel is de training het vervolg van de training ‘Mediumschap 1’. Deelnemers van buiten Sensibel kunnen deelnemen na een kort telefonisch intakegesprek met één van de docenten van Sensibel. Deze training gaat op 27 januari 2019 op zondagen van start. Verdere informatie volgt nog…

Module M3: Mediumschap 3. 12 dagdelen of 6 lesdagen en een apart dagdeel voor de eindtoets. Deze training is alleen toegankelijk voor leerlingen die de training Mediumschap vervolg 2 met goed resultaat hebben doorlopen. Andere geïnteresseerden van buiten de opleiding kunnen alleen instromen bij voldoende opgedane ervaring. Dit wordt vastgesteld in een kort intake gesprek. Er wordt verwacht dat je al consulten kunt geven (psychic reading en mediamiek contact). Er wordt door diverse docenten lesgegeven. Meer informatie volgt nog. Deze training gaat in september 2019 van start.