Transformatietherapie

Transformatietherapie

Transformatietherapie is een vorm van therapie waarbij de therapeut jou begeleidt in het opsporen, transformeren en helen/loslaten van beperkende patronen die een gelukkig, liefdevol, gezond en succesvol leven in de weg staan.

Transformatietherapie is een uiterst effectieve manier om een verbetering van klachten te bewerkstelligen. Het is geschikt voor de behandeling van mentale en emotionele klachten zoals stress, chronische vermoeidheid, burnout, somberheid/depressie, traumatische ervaringen, angsten, emotie regulatie problemen, etc. Daarnaast is het geschikt bij alle lichamelijke klachten, ziektes en aandoeningen en met name stress-gerelateerde aandoeningen, burnout, chronische vermoeidheid (bijnieruitputting), fibromyalgie, eczeem, astma en allergieën. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten.

De therapie bestaat uit een combinatie van bewustzijnscoaching, healing en mediumschap, gecombineerd met therapeutische technieken zoals:
– Regressie- en reïncarnatie therapie;
– Systemisch werk (opsporen van familiepatronen);
– NLP;
– Innerlijk kind werk;
– Lichtwerk;
– Paramedische healing.

Daarnaast leert de therapeut jou hoe je jezelf thuis verder kunt genezen (Zelf-Healing). Je leert hoe je kunt mediteren en hoe je door middel van visualisatieoefeningen veranderingen kunt gaan aanbrengen in je leven. Dit gaat gepaard met een stukje theorie.

Bij Transformatietherapie wordt er vanuit verbinding met jouw onderbewustzijn gekeken waar jouw klacht of aandoening vandaan komt. De energetisch therapeut gaat als het ware in gesprek met jouw ziel, energetische systeem of lichaam. Jij zelf geeft antwoord vanuit je onderbewuste. Je zult versteld staan van de antwoorden! Er wordt uitgegaan van het zelfherstellend vermogen van de cliënt.

Bij langlopende klachten kan er een programma worden samengesteld met de volgende disciplines:
– Transformatietherapie. Onderdeel is leren mediteren en Zelf-healing.
– Een afspraak met de voedingsdeskundige voor een voedingsadvies of detox programma (vitaliteitsprogramma).
– Yoga of een andere vorm van beweging;
– Een eventuele sessie met een ademcoach of een voetreflex behandeling.

Bij fysieke klachten: paramedische behandeling
Paramedisch betekent ‘naast het medische’. Bij een paramedisch consult wordt uitgegaan van de gedachte dat de meeste lichamelijke klachten en aandoeningen een emotionele oorsprong hebben. Het lichaam geeft signalen dat er een disbalans is tussen jouw lijf en je ziel. In die zin wil de klacht je eigenlijk wijzen op iets waar je verder mee zou kunnen komen; een groeikans, een mogelijkheid. We ervaren ziektes en lichamelijke klachten echter vaak als lastig en ongewenst. Heel vaak heeft een klacht of aandoening te maken met ons denken over onszelf of de wereld. Onze gedachten en gevoelens hebben samen effect op ons lichaam en dat kun je bijsturen. Dit kan al door bijvoorbeeld positiever te gaan denken.

Bij een consult wordt er gekeken wat de ware oorzaak is van een klacht of aandoening. Vaak zijn aandoeningen of blokkades gekoppeld aan emotionele gebeurtenissen of langdurige ervaringen van onmacht, angst, boosheid of frustratie. Ook heeft het vaak betekenis wáár de klacht zich bevindt in jouw lichaam of systeem. Een oorspronkelijke ervaring kan in dit leven liggen, maar ook in een vorig leven. Er is dan echter altijd sprake van een overlapping naar dit leven.

In het consult gaat de therapeut in gesprek met jouw klacht of aandoening. Zodra de oorzaak bekend is, kan er worden overgegaan op transformatie en loslaten/healing. Jouw ziel zoekt zelf de oplossingen, dat is het mooie. De therapeut begeleidt en ‘kijkt mee’ en begeleidt jou. Tot welk punt er geheeld kan worden, is per persoon verschillend. Soms heeft de ziel gekozen voor een bepaalde ervaring en is het meer de uitdaging om hiermee om te gaan. Vaak is het echter mogelijk om stabilisatie te realiseren of zelfs verbetering. Sensibel doet hierover echter geen beloftes.

Licht meditatieve ontspanning
Tijdens sessies wordt er gewerkt vanuit een licht meditatieve ontspanning. Op die manier komt jouw bewustzijn in directe verbinding met jouw ziel of onderbewuste. Je komt makkelijker tot inzichten en we kunnen direct tot transformatie en loslaten/healing overgaan.

Reguliere medische behandelingen
Let wel: de therapeut is geen arts. Er worden geen diagnoses gesteld en geen adviezen gegeven wat betreft gebruik van medicatie. Healing en consulten zijn bedoeld als aanvulling op de reguliere behandelingen van artsen en andere hulpverleners en niet als vervanging. Cliënten dienen zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor hun eigen beslissingen. Voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen is deze vorm van behandeling dan ook niet geschikt. Sensibel zal in geval van twijfel doorverwijzen naar een arts of andere hulpverlener.