Trauma’s oplossen in theta

Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding tot transformatietherapeut.
Je leert hoe je een cliënt kunt begeleiden in het loslaten/transformeren van trauma’s wanneer een cliënt theta hersengolven produceert. Voorwaarde is dat de deelnemer dit zelf natuurlijk kan bereiken.

Je ontvangt een handout met schriftelijke informatie en de basis van anatomie, maar de training is vooral ervaringsgericht. Je oefent met je medestudenten. Deelnemers van de opleiding dienen daarnaast te oefenen in een oefengroep en ook het volgen van groepssupervisie is verplicht.

De training bestaat uit 1 lesdag.
Datum: vrijdag 5 juli 2019.
Tijd: inloop 9.45 uur, start 10 uur en einde 16 uur.
Kosten: € 100,- inclusief lesmateriaal. Graag zelf je lunch meenemen.
Deelnemers van de opleiding ontvangen 10% korting bij inschrijving voor deel 3 van de opleiding.
Docent: Sandra Valk of Suzanne Tempel

Opgeven bij Sandra Valk via info@centrumsensibel.nl. Telefoonnummer Sandra Valk: 06-53547643.