Visie en missie

Visie en missie

Sensibel gaat er vanuit dat wij mensen de scheppers van onze eigen werkelijkheid zijn. God is niet iets wat buiten ons bestaat; wij maken allen onderdeel uit van een groter geheel. Dit kun je de Bron noemen, het Universum of het Kwantumveld. Zelf (Sandra) noem ik het ‘de Bron’. Wij mensen hebben vaak al vele levens geleefd met als doel de uitdrukking en ontwikkeling van het bewustzijn van het ‘collectief’. Fysiek zijn wij afgescheiden van anderen en in energie zijn wij allen onderling met elkaar verbonden. Wij mensen hebben in de optiek van Sensibel bewust gekozen voor deze verdichte, gecomprimeerde vorm, vanuit onze wens om onszelf en ieder stukje van het grotere geheel te kunnen ervaren en uit te drukken, met alle kwaliteiten van het grotere potentieel in zich. Alleen door onszelf af te scheiden van anderen, zouden we onszelf kunnen zien. Want hoe kun je jezelf ervaren of uitdrukken, als we allemaal hetzelfde zouden zijn? Tijdens het leven zijn we onze ware herkomst in eerste instantie vergeten, want anders zou dit natuurlijk de hele pret van de ervaring wegnemen:-) De mogelijkheid om naar andere bewustzijnsstaten te gaan, heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen zich hun ware herkomst herinneren. Dit proces kun je ‘ontwaken’ noemen.

Inspiratiebronnen voor de mensen van Sensibel zijn o.a.: Mooji, Bentinho Massaro, Esther en Abraham Hicks, Joe Dispenza en Neal Donald Walsch.

De visie wordt concreet vormgegeven in de module ‘Realiseer je eigen levensgeluk’. Deze lessen in bewustzijn maken onderdeel uit van de training ‘Bewustwording, Meditatie en Spirituele ontwikkeling’. Realiseer je eigen levensgeluk is dan ook de eerste en gelijk meest belangrijke module van de opleidingen en trainingen binnen Sensibel.

Mediumschap geen doel op zich: Het nieuwe mediumschap.
Hoewel mediumschap een grote rol speelt binnen de opleidingen van Sensibel, is het niet het doel op zich om mediums op te leiden. Training in Mediumschap is een uiterst effectief middel om mensen bewust te maken dat wij allen uit energie bestaan en dat het leven niet stopt na de fysieke dood. In energie is alles met elkaar verbonden. Iedereen kan afstemmen op de wereld van energie en energie kun je vertalen naar woorden of het kan worden beïnvloed met je intentie. Door de energie van mensen en overleden personen concreet te leren ‘lezen’, onder woorden te brengen en hier daadwerkelijk bewijzen voor te krijgen, leren deelnemers steeds meer te vertrouwen op hun capaciteiten en hun eigen unieke verbinding met de Bron van alles. De healers en mediums die bij Sensibel worden opgeleid, worden aangespoord om vooral hun eigen, unieke manier van werken te vinden.

Deelnemers die het vak van Healer, Medium of Energetisch therapeut willen gaan uitvoeren worden natuurlijk wél professioneel opgeleid. Ondertussen leren zij hoe zij kunnen leven vanuit hun ziel en in samenwerking met het ego of de persoonlijkheid. Dit geeft zoveel meer vreugde. Je zult je als deelnemer dan ook steeds gelukkiger gaan voelen en positieve ervaringen op je pad creëren, als je eenmaal de leiding van je Ziel gaat ervaren.

Hoewel de nadruk dus zal liggen op bewustzijnsontwikkeling, wordt er in de trainingen Mediumschap ook lesgegeven op de Engelse (Evidence based) manier. D.w.z. dat deelnemers absoluut leren om concrete bewijzen te leveren tijdens hun consulten of demonstraties.

Bij Sensibel willen we mensen vooral meegeven dat het belangrijk is dat je zelf gelukkig bent en van je leven geniet. Laten we er iets leuks van maken! Vanuit vreugde, kennis, kracht, vrijheid, liefde, waardering en dankbaarheid creëer je de ervaringen waar je werkelijk naar verlangt. Het is mogelijk om jezelf te bevrijden van oude neigingen die jouw levensgeluk in de weg staan, je moet alleen even weten hoe.

Missie
Sensibel heeft de wens om mensen bewust te maken van hun unieke verbinding met de Bron, hun scheppende kwaliteiten en zelf-genezende vermogens. Binnen de opleidingen en trainingen van Sensibel staat het doorgeven van deze opvattingen bovenaan het prioriteitenlijstje. M.a.w.: Sensibel streeft ernaar dat deelnemers dit ook weer gaan doorgeven aan mensen in hun eigen omgeving en later aan klanten. Doel binnen de opleiding is om deze visie over onze menselijke aard begrijpelijk en praktisch toepasbaar te maken, met als uiteindelijk doel de verhoging van het bewustzijn van het collectief. Samen dragen we een steentje bij aan het verhogen van het bewustzijn in de wereld, waarin verbinding, tolerantie, mededogen en liefdevolle interactie centraal staan.

Onderscheid
Met het centraal stellen van bewustzijnsontwikkeling en hier gerichte onderbouwde technieken bij aan te bieden, onderscheid Sensibel zich van andere instellingen.
De opleidingen en trainingen zijn interessant voor:
– Mensen die hun bewustzijn willen verhogen;
– Mensen die bewust kiezen voor en willen werken aan hun eigen levensgeluk;
– Mensen die een steentje willen bijdragen aan de verhoging van het bewustzijn van het collectief.

De sfeer bij Sensibel is liefdevol, informeel en vol humor. Het accent ligt niet zozeer op prestatie, maar op het eigen proces. Je ontwikkeling zal hoe dan ook in een stroomversnelling komen. Door de variëteit van docenten krijgen mensen een zeer divers aanbod van louter en alleen professionals die hun vak uitstekend verstaan.