Energetische zelfheling therapie

Energetische zelfheling therapie

Interesse? Kijk HIER voor meer informatie over de sessies en trajecten van Sandra Valk.

Wat is het?
Bij energetische zelfheling therapie worden technieken gebruikt voor het opsporen, transformeren en helen/loslaten van belemmerende gedachtes, overtuigingen en blokkades die een gelukkig, gezond en fijn leven in de weg staan.
Daarnaast leren cliënten hoe zij zelf thuis d.m.v. geleide meditatie, visualisatie en oefeningen, een positieve invloed kunnen uitoefenen op hun leven en gezondheid.

Helpt bij emotionele, mentale en fysieke klachten en aandoeningen
De therapie is een uiterst effectieve manier om een stabilisatie of verbetering van klachten te bewerkstelligen. Het is geschikt voor de behandeling van mentale en emotionele klachten zoals stress, chronische vermoeidheid, burnout, somberheid/depressie, traumatische ervaringen, angsten, emotie regulatie problemen, etc.
Daarnaast is het geschikt bij alle lichamelijke klachten, ziektes en aandoeningen.

Losse sessies of een traject
Het aantal benodigde (losse) sessies is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten. Je kunt ervoor kiezen om losse sessies te boeken of om een traject te volgen.

Combinatie van energetische behandelingen en therapeutische technieken
De therapie bestaat uit een combinatie van bewustzijnscoaching, healing en reading, gecombineerd met therapeutische technieken zoals:
– Regressie- en reïncarnatie therapie;
– Systemisch werk (opsporen van familiepatronen);
– Overtuigingen ontmantelen en ombuigen;
– Innerlijk kind werk;
– Energetische behandeling;
– Paramedische healing.

Daarnaast biedt de therapeut begeleiding bij zelf-heling. Binnen een programma voor zelf-heling leren cliënten hoe zij thuis aan de hand van (geleide) meditatie, visualisatie en oefeningen zelf veranderingen kunnen aanbrengen in hun leven op alle vlakken. Het programma gaat gepaard met een stukje theorie. Er wordt uitgegaan van het zelf-herstellend of zelfgenezend vermogen van de cliënt.

Licht meditatieve ontspanning
Tijdens sessies wordt er gewerkt vanuit een licht meditatieve ontspanning. Op die manier komt het bewuste denken van een cliënt in directe verbinding met het onderbewustzijn. In het onderbewustzijn liggen trauma’s, beperkende overtuigingen en blokkades opgeslagen. Vanuit de meditatieve ontspanning kan de oorsprong van klachten makkelijker worden achterhaald om vervolgens los te worden gelaten of geheeld.

Bij fysieke klachten: paramedische behandeling
Paramedisch betekent ‘naast het medische’. Bij een paramedisch consult wordt uitgegaan van de gedachte dat de meeste lichamelijke klachten en aandoeningen een emotionele oorsprong hebben. Het lichaam geeft signalen dat er een disbalans is tussen jouw lijf en je ziel. In die zin wil de klacht je eigenlijk wijzen op iets waar je verder mee zou kunnen komen; een groeikans, een mogelijkheid. Wij mensen ervaren ziektes en lichamelijke klachten echter vaak als lastig en ongewenst. Vaak heeft een klacht of aandoening te maken met ons denken over onszelf of de wereld. Onze gedachten en gevoelens hebben samen effect op ons lichaam, en dat kun je bijsturen. Dit kan al door bijvoorbeeld positiever te gaan denken.

Bij een consult wordt er gekeken naar de ware oorzaak van een klacht of aandoening. Vaak zijn aandoeningen of blokkades gekoppeld aan emotionele gebeurtenissen of langdurige ervaringen van onmacht, angst, boosheid of frustratie. Het komt er meestal op neer dat je ergens het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. De plaats waar de klacht zich in jouw lichaam bevindt, heeft ook betekenis. Bij spanning in de schouders nemen cliënten vaak ‘veel op de schouders’, etc.

In de therapeutische sessie gaat de therapeut als het ware in gesprek met de klacht of aandoening. Zodra de oorzaak bekend is, kan er worden overgegaan op transformatie en loslaten/healing. Het alsnog laten uiten van emoties die bij de oorspronkelijke ervaringen horen is hierbij van groot belang. Jouw ziel zoekt zelf de oplossingen, dat is het mooie. De therapeut begeleidt en ‘kijkt mee’.

Tot welk punt er geheeld kan worden, is per persoon verschillend. Soms heeft de ziel gekozen voor een bepaalde ervaring en is het meer de uitdaging om hiermee om te gaan. Vaak is het echter mogelijk om stabilisatie te realiseren of zelfs verbetering. Sensibel doet hierover echter geen beloftes. Het is de intentie van een therapeut om te helpen met genezen. Óf iemand geneest, is echter niet aan de therapeut maar aan de ziel zelf.

Naast reguliere medische behandelingen
Let wel: de therapeut is geen arts. Er worden geen diagnoses gesteld en geen adviezen gegeven wat betreft gebruik van medicatie. Healing en consulten zijn bedoeld als aanvulling op de reguliere behandelingen van artsen en andere hulpverleners en niet als vervanging. Cliënten dienen zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor hun eigen beslissingen. Voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen is deze vorm van behandeling dan ook niet geschikt. Sensibel zal in geval van twijfel doorverwijzen naar een arts of andere hulpverlener.