Energetische zelfheling therapie

Energetische zelfheling therapie

Wat is het?
Energetische zelfheling therapie is een vorm van begeleiding waarbij de therapeut technieken gebruikt voor het opsporen, transformeren en helen/loslaten van beperkende overtuigingen en gewoontes die een gelukkig, liefdevol, gezond en succesvol leven in de weg staan.

Helpt bij emotionele, mentale en fysieke klachten en aandoeningen
De therapie is een uiterst effectieve manier om een stabilisatie of verbetering van klachten te bewerkstelligen. Het is geschikt voor de behandeling van mentale en emotionele klachten zoals stress, chronische vermoeidheid, burnout, somberheid/depressie, traumatische ervaringen, angsten, emotie regulatie problemen, etc. Daarnaast is het geschikt bij alle lichamelijke klachten, ziektes en aandoeningen.

Losse sessies of een traject
Het aantal benodigde (losse) sessies is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten. Je kunt ervoor kiezen om losse sessies te boeken of een programma te volgen. Het complete individuele traject voor zelf-heling bestaat uit 6 individuele sessies, verspreid over 3 maanden. Het is ook mogelijk om een training zelf-heling te volgen in groepsverband.

Combinatie van energetische behandeling en therapeutische technieken
De therapie bestaat uit een combinatie van bewustzijnscoaching, healing en reading, gecombineerd met therapeutische technieken zoals:
– Regressie- en reïncarnatie therapie;
– Systemisch werk (opsporen van familiepatronen);
– Overtuigingen ontmantelen;
– Innerlijk kind werk;
– Energetische behandeling;
– Paramedische healing.

Daarnaast biedt de therapeut begeleiding bij zelf-heling. Binnen een programma voor zelf-heling leren cliënten hoe zij thuis aan de hand van (geleide) meditatie en visualisatieoefeningen zelf veranderingen kunnen aanbrengen in hun leven op alle vlakken. Het programma gaat gepaard met een stukje theorie.

Bij energetische zelfheling therapie wordt er vanuit verbinding met het onderbewustzijn gekeken waar de klacht of aandoening vandaan komt. De energetisch therapeut gaat als het ware in gesprek met de ziel, het energetische systeem of lichaam. De klant geeft zelf antwoord vanuit het onderbewustzijn. Er wordt uitgegaan van het zelf-herstellend of zelf-genezend vermogen van de cliënt.

Bij fysieke klachten: paramedische behandeling
Paramedisch betekent ‘naast het medische’. Bij een paramedisch consult wordt uitgegaan van de gedachte dat de meeste lichamelijke klachten en aandoeningen een emotionele oorsprong hebben. Het lichaam geeft signalen dat er een disbalans is tussen jouw lijf en je ziel. In die zin wil de klacht je eigenlijk wijzen op iets waar je verder mee zou kunnen komen; een groeikans, een mogelijkheid. Wij mensen ervaren ziektes en lichamelijke klachten echter vaak als lastig en ongewenst. Vaak heeft een klacht of aandoening te maken met ons denken over onszelf of de wereld. Onze gedachten en gevoelens hebben samen effect op ons lichaam, en dat kun je bijsturen. Dit kan al door bijvoorbeeld positiever te gaan denken.

Bij een consult wordt er gekeken wat de ware oorzaak is van een klacht of aandoening. Vaak zijn aandoeningen of blokkades gekoppeld aan emotionele gebeurtenissen of langdurige ervaringen van onmacht, angst, boosheid of frustratie. Ook heeft het betekenis wáár de klacht zich bevindt in jouw lichaam of systeem.

In het consult gaat de therapeut als het ware in gesprek met de klacht of aandoening. Zodra de oorzaak bekend is, kan er worden overgegaan op transformatie en loslaten/healing. Jouw ziel zoekt zelf de oplossingen, dat is het mooie. De therapeut begeleidt en ‘kijkt mee’. Tot welk punt er geheeld kan worden, is per persoon verschillend. Soms heeft de ziel gekozen voor een bepaalde ervaring en is het meer de uitdaging om hiermee om te gaan. Vaak is het echter mogelijk om stabilisatie te realiseren of zelfs verbetering. Sensibel doet hierover echter geen beloftes.

Licht meditatieve ontspanning
Tijdens sessies wordt er gewerkt vanuit een licht meditatieve ontspanning. Op die manier komt jouw bewustzijn in directe verbinding met jouw ziel of onderbewustzijn. Je komt makkelijker tot inzichten en we kunnen direct tot transformatie en loslaten/healing overgaan.

Naast reguliere medische behandelingen
Let wel: de therapeut is geen arts. Er worden geen diagnoses gesteld en geen adviezen gegeven wat betreft gebruik van medicatie. Healing en consulten zijn bedoeld als aanvulling op de reguliere behandelingen van artsen en andere hulpverleners en niet als vervanging. Cliënten dienen zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor hun eigen beslissingen. Voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen is deze vorm van behandeling dan ook niet geschikt. Sensibel zal in geval van twijfel doorverwijzen naar een arts of andere hulpverlener.