Healing 2: spiritueel

Healing 2: spiritueel

Dit is het vervolg van de training Healing 1: energetisch. De training bestaat uit 5 lesavonden.

In deze training verdiepen je healingen. Je leert hoe je vanuit een andere bewustzijnsstaat kunt afstemmen op ‘spirit’ (gidsen, zielendelen, healing helpers en andere hogere energieën uit de spirituele wereld) om via jou healing te geven. We gaan aan de slag met het geven van healing op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Hoe meer jij je leert openstellen voor de hogere, niet aan aarde gebonden energieën, hoe dieper je healingen zullen worden.

Interesse? Kom naar de OPEN DAG op zondag 16 december. Je kunt dan meedoen met een gratis proefles.
Op zondag middag 6 januari is er nog een OPEN INLOOPMIDDAG.

DocentSandra Valk. 

Een healing kan leiden tot inzicht, stabilisatie of verbetering van klachten, rust en balans. Werken met ‘spirit’ is voor veel mensen een bijzondere ervaring die jouw leven en het leven van degene die de healing ontvangt, zonder meer zal verrijken. De sfeer is vol zachtheid, plezier, humor en liefde!

Ervaring met geleide meditatie is vereist. Mensen die elders al healing trainingen hebben gevolgd, kunnen meedoen na een korte telefonische intake met Sandra Valk. Over het algemeen zal worden aangeraden om eerst de training Healing 1: energetisch, te volgen.

Studiebelasting:  15 lesuren.
Deelnemers kunnen oefenen met het geven van healing op de open healing avonden (iedere 3e vrijdag avond van de maand).

Certificaat?
Deze training kan worden afgesloten met een praktijktoets (je geeft een healing aan een klant van ‘buitenaf’). Deze praktijktoets is echter niet verplicht. Bij ‘voldoende’ resultaat van de praktijktoets ontvang je een certificaat waarin staat dat je de training met goed resultaat hebt afgerond. Deelnemers die niet meedoen met de praktijktoets ontvangen, indien gewenst, een certificaat als bewijs van deelname. De praktijktoets is op één van de Open Healing avonden. Deelnemers nemen zelf een klant mee waar een andere deelnemer een healing aan geeft. Kosten praktijktoets: € 10,-

Niveau: iedereen kan in principe meedoen. Je hoeft geen speciale vooropleiding te hebben gevolgd. De training is ervaringsgericht.

Voor meer informatie kun je terecht bij Sandra Valk via info@centrumsensibel.nl of 06-53547643.