Herinneringen en programma’s

Blog 13 februari 2017. Herinneringen en programma’s.

Onze werkelijkheid is een reflectie van ons levensverhaal tot nu toe, gebaseerd op herinneringen en programma’s. Het is mogelijk om de bewuste regisseur te worden van je toekomstige levensverhaal. Dit kun je doen door je aandacht te leren richten op situaties die jij wenst of waar je naar verlangt.

Het is daarbij van belang dat je je realiseert dat jouw omgeving alleen maar weerspiegelt wat er bij jou speelt. Als je wenst dat je omgeving anders op jou reageert, dan zul jij zelf iets moeten veranderen. Op basis van herinneringen VERWACHTEN we dat personen op een bepaalde manier op ons zullen reageren. En daarmee creëren we het opnieuw.

Als je bijvoorbeeld verwacht dat een ander jou zal afwijzen, dan zul je daar je gedrag bij voorbaat op aanpassen. Je benadert die ander dan waarschijnlijk wantrouwend en afwijzend. Je ziet dit alleen vaak niet bij jezelf. Je zal in het contact met die ander steeds op zoek gaan naar ieder teken van afwijzing. Op die manier bevestig je alleen maar jouw ideeën. Het bewijst zichzelf keer op keer, tot het moment dat je je hiervan bewust wordt. Hoe zou het nu zijn als jij de ander open en liefdevol zou benaderen? Hoe zou het zijn als je zelf liefdevol en respectvol met jezelf én met anderen om zou gaan? Je zou dit ogenblikkelijk terugzien in je dagelijkse leven en in al je relaties.

Oefening:
Stel jezelf de volgende vragen en schrijf de antwoorden op:
– Welke werkelijkheid zou je WILLEN ervaren?
– Wie, wat en hoe zou je zijn? Zou je bijvoorbeeld een liefdevol en harmonieus persoon willen zijn? Welk werk zou je doen? Wat doe je in je vrije tijd? Zou je bijvoorbeeld iemand zijn die met respect met zichzelf en anderen omgaat?
– Hoe zou je je willen voelen? Bijvoorbeeld vrij, in balans en rustig? Hoe zou je lichaam dan aanvoelen?
– Wat zou je willen meemaken?
– Hoe wil je dat anderen op jou reageren? En wat zou jij zelf kunnen doen om dit te realiseren? Geef jij de ander wat je zelf wenst?

Doe deze oefening minimaal een paar dagen achter elkaar. Op die manier focus je steeds meer op hetgeen je echt wilt. Je kunt dit toepassen op alle gebieden in je leven: je relaties, je gezin, je gezondheid, je zelfbeeld, je werk, je hobby’s, je financiën etc. Lees dat wat je hebt opgeschreven regelmatig door en je mag steeds veranderingen aanbrengen. Succes!

Volgende week volgt er een meditatie oefening die bij dit onderwerp past.

Ik wens iedereen veel licht, liefde en levensvreugde.

Sandra Valk
Sensibel