Ontvang het gratis E-Book: 10 tips om jouw energie en bewustzijn te verhogen!

En blijf op de hoogte van inspirerende activiteiten en artikelen. Niets ontvangen? Check je spam!

Meditatie & Creatie avonden

Zeker in deze bijzondere tijd is het van belang dat mensen elkaar opzoeken en ondersteunen. Samen kunnen we de wereld een beetje mooier maken. Belangrijke waarde bij Sensibel is om ieders keuze te respecteren. Laten we onze harten openen: zowel voor onszelf als voor anderen. Laten we vooral kijken naar wat we zelf kunnen doen aan de toenemende polarisatie in de wereld. Hoe kunnen wij de dualiteit overstijgen? Bij Sensibel gaan we uit van eenheid en verbinding. Iedereen is dan ook welkom.

Tijdens de Meditatie & Creatie avonden gaan we met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Er worden meditaties begeleid om in contact te komen met wie wij werkelijk zijn en om het leven te creëren waar we werkelijk naar verlangen. Hierbij mogen we onze eigen schaduwkanten onder ogen komen en ook deze opnemen in onze harten. Zodoende kunnen we een veld van liefde in de wereld brengen waardoor systemen die ons niet langer dienen, uiteindelijk als een kaartensysteem in elkaar zullen zakken.

Alleen vanuit een hogere frequentie bereik je wat je wilt. Samen kun je meer, want 1 + 1 = 3!

De begeleiding wordt verzorgd door verschillende mensen uit het team van Sensibel Academie.
Bij de begeleiding van Lula Kai is de meditatie/visualisatie Engelstalig. Zij spreekt echter ook gewoon Nederlands.

Doel van de bijeenkomsten is om jouw leven en dat van anderen te bezien vanuit het perspectief van het Kwantumbewustzijn. Alles wat wij nodig hebben is al in ons aanwezig. We willen je helpen herinneren wie je werkelijk bent en waar je toe in staat bent. Vanuit het Kwantumbewustzijn is ALLES mogelijk; een verfrissende kijk op ons leven als mens op aarde.


Praktische informatie

Begeleiders: Sandra Valk, Lula Kai, Sascha Mols en Jacqueline van Wijk.

Donderdagavond 13 januari (Sandra), 27 januari (Jacqueline), 10 februari (Sascha), 24 februari (Lula Engelstalige meditatie), 10 maart (Sandra), 24 maart (Jacqueline), 7 april (Sascha), 21 april (Lula Engelstalige meditatie).
Woensdagavond 4 mei (Sandra), 25 mei (Jacqueline), 8 juni (Sascha), 22 juni (Lula Engelstalige meditatie), 6 juli (Sandra). Zomervakantie…

Data na de zomervakantie volgen nog.

Tijd: van 19.15 tot 21 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19 uur.

Entree: 15 euro. Opgeven en betalen gaat via https://sensibelacademie.nl/product/meditatie-en-creatie-bijeenkomsten/
Wil je bij je aanmelding de gewenste datum van de bijeenkomst vermelden?

Mocht je geen 15 euro kunnen betalen, dan ben je ook welkom op basis van contante vrije betaling (met een minimum van 5 euro). We verzoeken je om je dan wel op te geven via info@SensibelAcademie.nl. Dit vanwege de benodigde contactgegevens. De avonden gaan door vanaf 6 deelnemers.

Centrum Sensibel