Meditatie & Creatie bijeenkomsten

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld als laagdrempelige activiteit om je met gelijkgestemden bezig te houden met meditatie, creatie en het verhogen van je bewustzijn en frequentie. De donderdagavonden zijn geschikt voor mensen die al trainingen bij Sensibel hebben gevolgd en voor mensen die zich elders al bezig hebben gehouden met meditatie/visualisatie en creëren vanuit het Kwantumbewustzijn.
De maandagochtenden zijn ook toegankelijk voor beginners.

Na een geleide meditatie gaan we aan de slag met het creëren van jouw gewenste leven en onze gezamenlijke gewenste realiteit. We gaan er hierbij van uit dat verandering altijd bij jezelf begint. Zo binnen, zo buiten. Alles wat je wenst, ligt binnen handbereik.

We gaan elkaar inspireren om de aandacht af te halen van wat we NIET willen en ons zoveel mogelijk richten op wat we WEL willen, want daarmee verhoog je jouw frequentie. Alleen vanuit een hogere frequentie bereik je wat je wilt. Samen willen we een veld van liefde en vreugde bewerkstelligen. Samen kun je meer, want 1 + 1 = 3!

De begeleiding op donderdagavonden wordt verzorgd door verschillende mensen uit het team van Sensibel Academie.
De bijeenkomsten op maandagochtenden o.l.v. Lula Kai zijn in het Engels. Deze zijn dus ook toegankelijk voor mensen die geen Nederlands spreken zoals Expats. Beginners zijn op de maandagochtenden ook welkom!
Wanneer Lula op donderdagavond begeleidt, dan zijn de meditaties in het Engels en de rest is gewoon in het Nederlands.

Doel van de bijeenkomsten is om jouw leven en dat van anderen te bezien vanuit het perspectief van het Kwantumbewustzijn. Vanuit vrede, vreugde en heelheid. Vanuit dat wat wij in wezen zijn, namelijk puur bewustzijn. We gaan verder dan het ‘4d perspectief’. Vanuit het Kwantumbewustzijn is ALLES mogelijk; een verfrissende kijk op ons leven als mens op aarde.


Praktische informatie

Begeleiders: Sandra Valk, Lula Kai, Sascha Mols en Jacqueline van Wijk.

Data donderdagavonden:
29 oktober (Sascha)
12 november (Sandra)
19 november (Jacqueline)
26 november (Sascha)
10 december 2020 (Lula: Engelstalige meditatie)
2021: 7 januari 2021 (Sandra)
21 januari (Jacqueline)
4 februari (Sascha)
18 februari (Lula: Engelstalige meditatie)
11 maart (Sandra)
25 maart (Jacqueline)
8 april (Sascha)
27 april (Lula: Engelstalige meditatie)
6 mei (Sandra), 20 mei (Jacqueline)
3 juni (Sascha)
17 juni (Lula: Engelstalige meditatie)
1 juli (Sandra)
15 juli (Jacqueline).

Tijd: van 19.15 tot 21 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19 uur.

Data maandagochtenden:
9 november
14 december 2020
11 januari 2021
8 februari
8 maart
12 april
10 mei
14 juni
12 juli

Tijd: van 9.45 tot 11.30 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.

Entree: € 10,- Graag contant betalen bij binnenkomst.

Graag van tevoren opgeven via info@sensibelacademie.nl
Of voor de maandagochtend bij Lula via 06-45604983