Mediumschap mixed levels

Deze training is voor mensen met (enige) ervaring in mediumschap. Het niveau is ‘gemengd’. Deelnemers die eerst de training Reading en Mediumschap basis  hebben gevolgd, kunnen deelnemen maar ook al meer gevorderde deelnemers. Mensen die ergens anders trainingen of opleidingen in mediumschap hebben gevolgd, zijn ook welkom.

Praktische informatie
Docent: Elisabeth Veerbeek
Aantal lesdagen: 5.
Contact: info@sensibelacademie.nl
Contact met Elisabeth: info@wingsoflight.nl of 06-18553490.
Website Sensibel: SensibelAcademie.nl
Data: Zondag 18 april, 2 mei, 23 mei, 13 juni en 4 juli 2021.
Of: Zondag 26 september, 10 oktober, 14 november, 12 december 2021 en 16 januari 2022.
Tijd: van 10 tot 16 uur.
Kosten: € 475,- of € 510,- in 3 termijnen van € 170,-.
Inclusief koffie, thee en lesmateriaal. Graag zelf je lunch meenemen.

Inschrijven en betalen voor de training gaat via de webshop van Sensibel Academie:

PAGINA VOOR INSCHRIJVEN EN BETALING INEENS

PAGINA VOOR BETALING IN DRIE TERMIJNEN

Omschrijving
In deze training verdiep je jouw contact met spirit en de wereld van niet-fysieke energie. We werken aan je vertrouwen en het concreet overbrengen van informatie en boodschappen die herkenbaar zijn voor ontvangers. Ook leer je hoe je langer in de ‘Power’ kunt blijven. Er wordt aandacht besteed aan psychic reading, aan mediamieke reading, aan geïnspireerd spreken en aan demonstratie mediumschap.

Bij Mediumschap staat de Spirituele Wereld centraal. Het is een prachtige gelegenheid om te laten weten dat er leven is na de fysieke dood. Een medium brengt healing en troost voor de nabestaanden.

Een medium slaat als het ware een brug tussen de fysieke- en niet-fysieke wereld van energie. Informatie die door middel van de innerlijke zintuigen wordt ontvangen, kan worden vertaald in woorden. Een medium ontvangt zowel informatie uit het aura van mensen (psychic reading) als van overleden personen uit de spirituele wereld (mediamieke reading). Concrete informatie en boodschappen worden door het medium doorgegeven aan de cliënt.

Werken met ‘Spirit’ is een ervaring die je leven zal verrijken. Jouw eigen ontwikkeling zal hoe dan ook in een stroomversnelling komen. De sfeer is speels, informeel en vol humor.

Wat kun je na afloop?
Na deze training ben je in staat om een consult te geven aan klanten. In hoeverre je gevorderd bent, is natuurlijk afhankelijk van het aantal jaren dat je al bezig bent, je talent en je zelfvertrouwen. Een consult kan bestaan uit het lezen van aura energie van mensen en/of een contact met een overleden persoon uit de spirituele wereld. Je bent in staat om informatie en boodschappen door te geven, op een dusdanige manier dat het contact door de ontvanger wordt herkend. Daarnaast kun je ook de informatie uit het aura van mensen concreter verwoorden. Na een jaar lang training ben je ook in staat om een contact te maken voor de groep.

Voor wie?
* Voor mensen die bij Sensibel de training Reading en Mediumschap hebben gevolgd.
* Mensen die elders al een training hebben gevolgd en al enigszins bekend zijn met reading en mediumschap, kunnen na een korte intake per mail of telefoon ook meedoen met deze training.
* Meer gevorderde deelnemers. Elisabeth zal ieder op zijn of haar niveau uitdagen.

Overige informatie

Studiebelasting: 30 lesuren plus de tijd voor het oefenen van de geleerde vaardigheden.

Oefenen: Wil je je echt bekwamen in Mediumschap, dan is het van belang dat je veel oefent. Deelnemers worden aangeraden om een oefengroep te beginnen, live of via Skype. Op de Oefendagdelen kunnen deelnemers van de training (onder begeleiding) met elkaar oefenen in het geven van consulten en in demonstratie mediumschap. Mediums die ergens anders een training of opleiding volgen, zijn ook welkom.

Certificaat?  Na afloop van de training wordt er een klantendag- of avond georganiseerd bij wijze van eindtoets.
Bij voldoende resultaat krijgen deelnemers een certificaat ‘met goed resultaat doorlopen’.
Mensen die niet aan de eindtoets willen meedoen, kunnen een certificaat als bewijs van deelname krijgen. 

Mediumschap is geen vak maar een levenswijze. Om je mediamieke vaardigheden te trainen en om steeds beter te kunnen afstemmen op de onzichtbare wereld van energie, is vaak meerdere jaren aan training nodig.