Ontvang het gratis E-Book: 10 tips om jouw energie en bewustzijn te verhogen!

En blijf op de hoogte van inspirerende activiteiten en artikelen. Niets ontvangen? Check je spam!

Module 17: Lesdag delenwerk

Terug naar pagina inhoud en modules 2e leerjaar

Tijdens deze lesdag leer je technieken die je direct kunt toepassen binnen sessies.

Bij delenwerk gaat het om het herkennen, destilleren en kalmeren van verschillende (ego)delen die zich kenbaar maken door negatieve zelfspraak. Je leert hoe je cliënten tot bewuste nieuwe  keuzes kan laten komen.

Bij delenwerk zet je innerlijke stemmen als het ware buiten het aura. Zodoende wordt een stem in je hoofd (gedachten) gepersonaliseerd en kun je kijken hoe deze ‘stem’ ontstaan is. De meeste ‘delen’ zijn beschermers. Ze proberen ons te beschermen tegen kwetsuren. Het zijn vaak de verinnerlijkte stemmen van één van onze ouders of andere belangrijke personen uit onze jeugd. Of de delen zijn ontstaan na een later opgedaan trauma. De stemmen zijn vaak geïnternaliseerd en diep verankerd in ons onderbewustzijn.

De techniek die je leert toepassen, is uiterst effectief om transformatie te bewerkstelligen! Zodra inzichtelijk is wat de stem komt brengen en je beseft dat dit ‘voorbij’ is, kan er tot andere keuzes worden overgegaan. Je hebt de stem niet meer nodig, maar we bedanken deze wel voor het willen beschermen.

Je ontvangt schriftelijke informatie in de vorm van een reader maar de lesdag is met name ervaringsgericht.

Docent: Sandra Valk.

Terug naar pagina inhoud en modules 2e leerjaar