Oefenavonden healing & mediumschap

Oefenavonden healing & mediumschap

Deze avonden o.l.v. Sandra Valk en/of één van haar collega’s zijn bedoeld voor mensen die een opleiding of training in healing of mediumschap volgen of hebben gevolgd, bij Sensibel of elders. De avonden zijn toegankelijk voor een ieder die wil oefenen in het geven van healing sessies, medium consulten en demonstraties mediumschap.

Nieuw: mensen die bij Marion Groenendal van LifeFlows de training ‘Quantum Touch’ hebben gevolgd, zijn ook welkom om te komen oefenen!

Data 2019: Iedere 3e vrijdag avond van de maand.
Vrijdag avond 20 september, 18 oktober en 15 november.

Tijd: inloop 19.15 uur, start 19.30 uur en einde 22 uur.

I.v.m. de organisatie graag van tevoren opgeven bij Sandra via centrumsensibel@gmail.com.
Het entreegeld van €10 dient vooraf te worden overgeboekt op rekeningnummer NL89 RABO 0117 0899 66 t.n.v. Sensibel o.v.v. oefenavond healing en mediumschap op (datum).
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang, kan het betaalde geld niet gerestitueerd worden. Bij annulering voor 24 uur voor aanvang kan het betaalde geld worden verschoven naar een volgende oefenavond.

Avonden gaan door bij minimaal 8 deelnemers!

Op de oefenavonden beginnen we met een (korte) meditatie. Daarna worden er sessies/consulten gegeven en/of uitgewisseld.
Om 21.30 uur is er voor de mediums gelegenheid om te oefenen met demonstratie mediumschap.

We verwelkomen je graag!