Oefenavonden Healing, Reading en Mediumschap

Oefenavonden Healing, Reading en Mediumschap

Deze avonden o.l.v. Sandra Valk of één van haar collega’s zijn bedoeld voor mensen die een opleiding of training in healing of mediumschap volgen of hebben gevolgd, bij Sensibel of elders. De avonden zijn toegankelijk voor een ieder die wil oefenen in het geven van healing sessies, medium consulten en demonstraties mediumschap.

Data 2019: Iedere 3e vrijdag avond van de maand.
Vrijdag avond 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 20 september, 18 oktober en 15 november.

Tijd: inloop 19.15 uur, start 19.30 uur en einde 22 uur.

I.v.m. de organisatie graag van tevoren opgeven bij Sandra via centrumsensibel@gmail.com. Het entreegeld van €10  dient vooraf te worden overgeboekt op rekeningnummer NL89 RABO 0117 0899 66 t.n.v. Sensibel o.v.v. oefenavond healing en mediumschap op (datum).

Op de oefenavonden beginnen we met een (korte) meditatie. Daarna worden er sessies/consulten gegeven en/of uitgewisseld.
De healingen worden in de Aardezaal gegeven en de reading- en mediumconsulten in de Kosmische zaal.

Om 21.30 uur is er voor de mediums gelegenheid om te oefenen met demonstratie mediumschap.

We verwelkomen je graag!