Oefenavonden healing, therapie & mediumschap

Oefenavonden healing, therapie & mediumschap

Deze avonden o.l.v. Sandra Valk zijn bedoeld voor mensen die een opleiding of training in healing, therapie of mediumschap volgen of hebben gevolgd, bij Sensibel of elders. De avonden zijn toegankelijk voor een ieder die wil oefenen in het geven van healing sessies, therapeutische sessies, medium consulten en demonstraties mediumschap.

Data 2019: Vrijdag avond 20 september, 18 oktober, 22 november en
woensdag avond 4 december (met extra aandacht voor trance healing).

Extra oefenavond (trance)healing op woensdag avond 6 november. Deze avond is alleen toegankelijk voor degenen die bij Sensibel de healing trainingen hebben gevolgd of volgen. We gaan ons deze avond bezighouden met trance healing en trance mediumschap.

Tijd: inloop 19.15 uur, start 19.30 uur en einde 22 uur.

I.v.m. de organisatie graag van tevoren opgeven bij Sandra via centrumsensibel@gmail.com.
Het entreegeld van €10 dient vooraf te worden overgeboekt op rekeningnummer NL89 RABO 0117 0899 66 t.n.v. Sensibel o.v.v. oefenavond healing en mediumschap op (datum).
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang, kan het betaalde geld niet gerestitueerd worden. Bij annulering voor 24 uur voor aanvang kan het betaalde geld worden verschoven naar een volgende oefenavond.

Avonden gaan door bij minimaal 8 deelnemers!

De oefenavonden beginnen met een (korte) meditatie. Daarna worden er sessies/consulten gegeven en/of uitgewisseld.
Om 21.30 uur is er voor de mediums gelegenheid om te oefenen met demonstratie mediumschap.

We verwelkomen je graag!