Opleiding Energetisch zelfheling therapeut

Opleiding Energetisch zelfheling therapeut

Wil jij werkelijk verschil maken voor mensen met emotionele problemen en fysieke klachten of aandoeningen?

Laat je opleiden tot Energetisch Zelfheling Therapeut!

In deze unieke 2-jarige beroepsopleiding word je opgeleid tot professioneel Energetisch Zelfheling therapeut. Je leert:

  • Hoe je cliënten energetisch en therapeutisch kunt behandelen.
  • Hoe je cliënten kunt begeleiden bij het opsporen, transformeren en helen van belemmerende gedachtes, blokkades en neigingen die een gezond en gelukkig leven in de weg staan.
  • Hoe je cliënten binnen een programma voor zelfheling kunt begeleiden om zelf een positieve invloed uit te oefenen op alle aspecten van hun leven en gezondheid. Geleide meditatie en visualisatie zijn bewezen technieken om het immuunsysteem en de zelfgenezende vermogens te versterken!

Als Energetisch Zelfheling Therapeut combineer je bewustzijnscoaching, healing en reading met therapeutische technieken.

Trefwoorden in de opleiding zijn: Bewustzijnsontwikkeling d.m.v. meditatie en visualisatie, intuïtieve en spirituele ontwikkeling, verbinden met het grotere geheel, hart-hoofd coherentie, de wet van aantrekking, kwantumfysica en (zelf)genezende vermogens.
 
Je leert o.a. hoe je ‘in gesprek kunt gaan’ met een klacht of aandoening. De therapeut gaat zelf naar een andere bewustzijnsstaat en neemt de cliënt als het ware mee.Vanuit die andere bewustzijnsstaat is er verbinding tussen het bewuste denken en het onderbewustzijn. Op die manier komt een cliënt makkelijker tot inzichten en kan er gelijk tot transformatie en healing over worden gegaan. Het alsnog laten uiten van onverwerkte emoties is hierbij van groot belang.
 
Je leert als therapeut om de onderliggende, vaak emotionele oorzaak van klachten te achterhalen. Vanuit de oorsprong kan er over worden gegaan tot ‘herprogrammering’.

De behandelingen bieden een prachtige aanvulling op eventuele medische behandelingen en begeleiding binnen de reguliere geneeskunst en hulpverlening.

De inhoud van de opleiding en het programma voor zelfheling zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van Healing en Bewustzijn.

Effectiviteit van de therapie

De therapie is een zeer effectieve methode om een stabilisatie, verbetering of genezing van klachten te bewerkstelligen. Voor meer informatie over de behandelingen klik je HIER.

Let alleen wel: Als therapeut stel je geen diagnoses en je geeft geen advies omtrent het gebruik van medicatie. De therapie is bedoeld als complementair aan (medische) behandelingen onder begeleiding van artsen of andere hulpverleners binnen de reguliere geneeskunde en hulpverlening.

Voor wie?

De opleiding is geschikt:

  • Voor mensen die een eigen praktijk als energetisch therapeut willen beginnen;
  • Als verdieping of bijscholing voor gevestigde coaches, therapeuten of healers;
  • Als aanvulling voor verpleegkundigen en hulpverleners die werkzaam zijn binnen de reguliere geneeskunde of hulpverlening.

Opbouw: delen en modules

De opleiding duurt gemiddeld 2 jaar, maar je kunt er ook langer over doen. Mensen die al elders opleidingen of trainingen hebben gevolgd, komen eventueel in aanmerking voor vrijstelling(en).

De opleiding bestaat uit 3 delen die zijn onderverdeeld in diverse modules/trainingen. Je kunt je per module/training opgeven of voor een heel deel. Bij directe inschrijving voor een deel van de opleiding en bij betaling in één keer ontvang je 10% korting!
Let op: het kan voorkomen dat de modules niet altiijd op volgorde plaatsvinden.

Deel 1 is bedoeld voor jouw eigen bewustwording en proces. Daarnaast leer je de basis voor het voeren van gesprekken. Het deel bestaat uit 5 modules/trainingen van in totaal 11 lesdagen:
Module 1: training Bewustwording, Meditatie & Spirituele ontwikkeling (4 lesdagen of 8 avondlessen).
Module 2: training Hersengolven en Bewustzijnsontwikkeling (1 lesdag of 2 lesavonden).
Module 3: training Energiemanagement (1 lesdag of 2 lesavonden).
Module 4: training Healing van het innerlijke kind (2 lesdagen).
Module 5: training Coaching en Communicatievaardigheden (3 lesdagen).
Schriftelijke eindtoets deel 1: 1,5 uur.
Je kunt HIER meer lezen over de modules van deel 1 van de opleiding.

Deel 2. In dit deel ga je aan de slag met energiewerk en intuïtieve ontwikkeling.
Dit deel bestaat uit 3 modules/trainingen van in totaal 10 lesdagen.
Module 6: training Healing 1 Energetisch (2 lesdagen).
Module 7: training Healing 2 Spiritueel (3 lesdagen).
Module 8: training Reading en Mediumschap (5 lesdagen).
Eindtoetsen deel 2: 1 middag.
Je kunt HIER meer lezen over de modules van deel 2 van de opleiding.

Alle modules van deel 1 en 2 zijn ook te volgen als losse trainingen. De modules van deel 3 zijn alleen los te volgen als bij- of nascholing en in overleg met Sandra Valk.

Deel 3. In dit deel ga je aan de slag met therapeutische vaardigheden.
Dit deel bestaat uit 9 modules van in totaal 15 lesdagen.
Module 9: Meditatie begeleiden (1 lesdag). Los te volgen.
Module 10: De therapeutische sessie (2 lesdagen). Los te volgen.
Module 11: Moeiteloos Coachen en Pijnbevrijding o.l.v. Marlon Brammer ( 1 lesdag). Los te volgen.
Module 12: Regressie- en reïncarnatiesessies begeleiden (3 lesdagen). Los te volgen na module 9 en 10.
Module 13: Lichtwerk (aangehechte energieën en vorige zelven; 1 lesdag). (Deze module is alleen toegankelijk voor mensen die eerst module 9, 10 en 12 hebben gevolgd).
Module 14: Voice Dialogue (1 lesdag). Los te volgen.
Module 15: Cliëntbegeleiding Zelf-heling (2 lesdagen). Los te volgen na module 9 en 10.
Module 16: Trauma’s oplossen (1 lesdag).
Module 17: Paramedische healing (2 lesdagen). (Deze module is alleen toegankelijk voor mensen die eerst module 9, 10 en 12 hebben gevolgd).
Module 17: Integratie modules (1 lesdag).
Examens deel 3 (1 middag).
Je kunt HIER meer lezen over de modules van deel 3 van de opleiding.

Los te volgen modules van deel 3 zijn: module 9: Meditatie begeleiden en module 11: Moeiteloos coachen en pijnbevrijding.
Ook kun je kiezen voor een (verkorte) specialisatie. Opties zijn:
Specialisatie regressie en reïncarnatie (module 9, 10 en 12).
Na deze modules kun je ook nog meedoen met module 13 Lichtwerk en Healing en Paramedische healing.
Specialisatie Cliëntbegeleiding Zelfheling (module 9, 10 en 14).

Instromen en vrijstelling

Als je al opleidingen of trainingen hebt gevolgd dan kom je wellicht in aanmerking voor vrijstellingen. Neem contact op met Sandra Valk om te kijken waar je het beste in kunt stromen. Module 2: Hersengolven en Bewustzijnsontwikkeling is echter verplicht voor mensen die in aanmerking willen komen voor een diploma. Ook is het lezen van de readers van de delen 1 en 2 en het lezen van de literatuur verplicht en je zult in ieder geval wel aan de schriftelijke toetsen van deel 1 en 2 en de praktijktoets van deel 2 mee moeten doen.

Open dagen

Benieuwd? Kom naar de OPEN DAG op zondag middag 8 december. Deze dag kun je vanaf de middag terecht voor informatie over de opleiding en voor een introductieles.
Volgende mogelijkheid is op zondag 5 januari.

Praktische zaken zoals roosters, studiebelasting, voorwaarden voor het behalen van een diploma en lesniveau.

Hieronder vind je informatie over inschrijven, contact, roosters, voorwaarden voor het behalen van een diploma, studiebelasting en lesniveau, verplichte zaken bij het opstarten van een eigen praktijk en registraties van Sensibel.

Inschrijven. Je kunt je inschrijven via bovenstaande knop ‘Inschrijven‘. Je kunt je per deel inschrijven of per losse module/training. Bij inschrijving voor een deel en bij betaling in één keer ontvang je 10% korting.

ContactVoor meer informatie kun je terecht bij Sandra Valk via centrumsensibel@gmail.com of 06-53547643.

Roosters:
Groep 2 is in januari 2019 op zondagen van start gegaan. Rooster op aanvraag.
Groep 3 is in september 2019 op vrijdagen van start gegaan. Rooster groep 3. September 2019 t/m juni 2021. 
Groep 4 gaat begin 2020 op zondagen van start. Rooster groep 4. Startdatum: zondag 26 januari. Januari 2020 t/m december 2021.
Groep 5 gaat in september 2020 op zaterdagen van start. Startdatum: zaterdag 12 september 2020. Een groot deel van het rooster is reeds opvraagbaar bij Sandra Valk.
Groep 6 gaat in januari 2021 op vrijdagen van start. Startdatum: vrijdag 15 januari 2021. Het rooster voor deel 1 is reeds opvraagbaar bij Sandra Valk.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een diploma na afloop van de opleiding, vind je HIER.

Studiebelasting en lesniveau: 216 lesuren + de benodigde tijd voor het oefenen in oefengroepen, het bezoeken van oefenavonden/bewustzijnsavonden, het bestuderen van de readers en vakliteratuur en het doen van de oefeningen in de readers. Ook wordt er van studenten gevraagd om regelmatig tijd te besteden aan mediteren. Het lesniveau van deze opleiding is op MBO+/HBO niveau.

Verplichte zaken bij het starten van een eigen praktijk.
Mocht je na het volgen van de opleiding een eigen praktijk willen beginnen, dan is aansluiting bij een organisatie met een klacht- en tuchtregeling verplicht volgens de wet WKKGZ. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Sandra Valk. Ook heb je te maken met de nieuwe privacywet.

Registraties Sensibel
Sandra Valk is als therapeut aangesloten bij het Nibig voor een klacht-en tuchtregeling.
Daarnaast is © Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn is als opleidingsinstelling geregistreerd bij het CRKBO. Opleidingen en trainingen zijn hierdoor in de meeste gevallen als studiekosten aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kosten/investering

Een overzicht van de investering van de delen en de hele opleiding vind je HIER.
Bij directe inschrijving voor een deel van de opleiding en bij betaling in één keer ontvang je 10% korting. Tarieven zijn aan jaarlijkse wijzigingen onderhevig.

Docenten

In de opleiding wordt lesgegeven door verschillende vakkundige docenten.
Klik op de foto’s voor meer informatie.

Sandra Valk: Module 2, 3, 4, 6, 7, 9 en 11 t/m 14

Jacqueline van Wijk: module 1

Elisabeth Bieze-Veerbeek: module 8

 

 

 

 

 

 

 

Sascha Mols: module 6 en 7

Marlon Brammer: module 11