Opleiding Energetisch zelfheling therapeut

Opleiding Energetisch zelfheling therapeut

Wil jij werkelijk verschil maken voor mensen met emotionele problemen en fysieke klachten of aandoeningen?

In deze unieke 2-jarige beroepsopleiding wordt je opgeleid tot professioneel Energetisch Zelfheling therapeut. Je leert:

  • Hoe je cliënten energetisch en therapeutisch kunt behandelen. Je leert hoe je cliënten kunt begeleiden bij het opsporen, transformeren en helen van blokkades en neigingen die een gezond en gelukkig leven in de weg staan.
  • Hoe je cliënten binnen een programma voor zelfheling kunt begeleiden om zelf een positieve invloed uit te oefenen op alle aspecten van hun leven en gezondheid. Geleide meditatie, visualisatie en oefeningen zijn hierbij bewezen technieken.

 Het programma voor zelfheling biedt een prachtige aanvulling op eventuele medische behandelingen en begeleiding binnen de reguliere geneeskunde en hulpverlening.

De inhoud van de opleiding en het programma voor zelfheling is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van Healing en Bewustzijn.

GRATIS OPEN LES voor module 1 (Training Bewustwording, meditatie & Spirituele ontwikkeling) op maandag avond 18 februari 2019. Deze training gaat op 11 maart op maandag avonden van start (8 maandag avonden). Kijk voor de overige data HIER.  

De eerstvolgende Informatiemiddag/OPEN MIDDAG is op zondagmiddag 23 juni.
In september gaan er 2 nieuwe groepen van start. Een dinsdag avond groep en een vrijdag groep (overdag).

Voor wie?

  • Mensen die een eigen praktijk als therapeut willen beginnen;
  • Als verdieping voor gevestigde coaches, therapeuten of healers;
  • Als toevoeging voor verpleegkundigen en hulpverleners die werkzaam zijn binnen de reguliere geneeskunde of hulpverlening.

Hieronder vind je informatie over de opbouw en inhoud van de opleiding, de kosten en andere praktische zaken zoals inschrijven, vrijstellingencontactroosters, studiebelasting en voorwaarden voor het behalen van een diploma. Ook vind je informatie over de docenten, over de effectiviteit van de therapie en verplichte zaken bij het eventueel opstarten van een eigen praktijk.

Opbouw en inhoud van de opleiding
De opleiding duurt gemiddeld 2 jaar (+/- 3 seizoenen) maar je kunt er ook langer over doen.
De opleiding bestaat uit 3 delen die zijn onderverdeeld in diverse modules/trainingen. Je kunt je per module/training opgeven of voor een heel deel. Het kan voorkomen dat de modules in een rooster door elkaar lopen. 

Deel 1 is bedoeld voor jouw eigen bewustwording en proces.
Dit deel bestaat uit 4 modules/trainingen van in totaal 8 lesdagen:
Module 1: training Bewustwording, Meditatie & Spirituele ontwikkeling (4 lesdagen of 8 avondlessen).
Module 2: training Hersengolven en Bewustzijnsontwikkeling (1 lesdag).
Module 3: training Energiemanagement (1 lesdag of 2 lesavonden).
Module 4: training Healing van het innerlijke kind (2 lesdagen of 4 avondlessen).
Je kunt HIER meer lezen over deel 1 van de opleiding.

Deel 2. In dit deel ga je aan de slag met energiewerk en intuïtieve ontwikkeling.
Dit deel bestaat uit 4 modules/trainingen van in totaal 12 lesdagen.
Module 5: training Coaching en Communicatievaardigheden (2 lesdagen).

Module 6: training Healing 1 Energetisch (2 lesdagen of 4 lesavonden).
Module 7: training Healing 2 Spiritueel (3 lesdagen).
Module 8: training Reading en Mediumschap (5 lesdagen).
Eindtoetsen deel 2 (1 middag).
Je kunt HIER meer lezen over deel 2 van de opleiding.

De modules van deel 1 en 2 zijn ook te volgen als losse trainingen. 

Deel 3. In dit deel ga je aan de slag met therapeutische vaardigheden.
Dit deel bestaat uit 8 modules van in totaal 14 lesdagen.
Module 9: De therapeutische sessie (2 lesdagen).
Module 10: Overtuigingen transformeren ( 1 lesdag).
Module 11: Regressie- en reïncarnatiesessies begeleiden (3 lesdagen).
Module 12: Healing, Lichtwerk en Mediumschap (1 lesdag).
Module 13: Cliëntbegeleiding Zelf-heling (3 lesdagen).
Module 14: Trauma’s oplossen (1 lesdag).
Module 15: Paramedische healing (2 lesdagen).
Module 16: Integratie modules (1 lesdag).
Examens deel 3 (1 middag).
Je kunt HIER meer lezen over deel 3 van de opleiding.

Kosten
Een overzicht van de investering voor de hele opleiding vind je HIER. (tarief 2019).
Bij directe inschrijving voor een deel van de opleiding en bij betaling in één keer ontvang je 10% korting!
Tarieven zijn aan jaarlijkse wijzigingen onderhevig.

Praktische zaken
Inschrijven
Je kunt je inschrijven via bovenstaande knop ‘Inschrijven‘. Je kunt je per deel inschrijven of per losse module/training. Geef bij ‘Opmerkingen of vragen’ aan voor welke module/training je wilt inschrijven of voor welk deel van de opleiding.

Instromen en vrijstelling. Als je al opleidingen of trainingen hebt gevolgd dan kom je wellicht in aanmerking voor vrijstellingen.
Neem contact op met Sandra Valk om te kijken waar je het beste in kunt stromen.

ContactVoor meer informatie kun je terecht bij Sandra Valk via centrumsensibel@gmail.com of 06-53547643.

Roosters:
* Link naar het Rooster opl. EZHT groep 2 (voorjaar 2019 t/m medio 2020).
   Startdatum op maandag avond 11 maart.
* Link naar het Rooster opl. EZHT groep 3 (najaar 2019 t/m voorjaar 2021).
Startdatum vrijdag 13 september of dinsdag avond 3 september.
* Link naar het Rooster opl. EZHT groep 4 (voorjaar 2020 t/m medio 2021).
Startdatum zondag 19 januari of donderdag avond 6 februari 2020.

Voorwaarden voor het behalen van een diploma vind je HIER.

Studiebelasting en lesniveau: De studiebelasting betreft 210 lesuren + de benodigde tijd voor het oefenen, het bezoeken van oefenavonden/bewustzijnsavonden, het lezen van de readers en vakliteratuur en het doen van de oefeningen. Ook wordt er van studenten gevraagd om regelmatig tijd te besteden aan meditatie. Het lesniveau van deze opleiding is ongeveer op MBO+/HBO niveau.

Docenten: In de opleiding wordt lesgegeven door verschillende vakkundige docenten. Klik op de naam voor meer informatie.
Sandra Valk (eigenaar Centrum Sensibel). Sandra heeft de opleiding ontwikkeld en geeft ook les binnen verschillende modules/trainingen. Jacqueline van Wijk. Elisabeth Bieze-Veerbeek. Sascha Mols.

Effectiviteit van de therapie
De therapie is een effectieve methode voor het stabiliseren of verminderen van emotionele problemen en fysieke klachten of aandoeningen. Voor meer informatie over Energetische Zelfheling Therapie klik je HIER.

Let alleen wel: Als therapeut stel je geen diagnoses en je geeft geen advies omtrent het gebruik van medicatie. De therapie is bedoeld als complementair aan (medische) behandelingen onder begeleiding van artsen of andere hulpverleners binnen de reguliere geneeskunde en hulpverlening.

Mocht je na het volgen van de opleiding een eigen praktijk willen beginnen, dan is aansluiting bij een organisatie met een klacht- en tuchtregeling verplicht volgens de wet WKKGZ. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Sandra Valk. Sensibel is aangesloten bij het Nibig.


© Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn is als opleidingsinstelling geregistreerd bij het CRKBO.
Opleidingen en trainingen zijn hierdoor in de meeste gevallen als studiekosten aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.