Opleiding Energetisch zelfheling therapeut

Wil jij werkelijk verschil maken voor mensen met emotionele problemen en fysieke klachten of aandoeningen?

Laat je opleiden tot Energetisch zelfheling therapeut!

In deze unieke 2-jarige beroepsopleiding leer je:

  • Hoe je cliënten energetisch en therapeutisch kunt behandelen.
  • Hoe je cliënten kunt begeleiden bij het opsporen, transformeren en helen van belemmerende gedachtes, blokkades en neigingen die een gezond en gelukkig leven in de weg staan.
  • Hoe je cliënten kunt begeleiden om zelf een positieve invloed uit te oefenen op alle aspecten van hun leven en gezondheid.

Geleide meditatie en visualisatie zijn bewezen technieken om het immuunsysteem en de zelfgenezende vermogens aan te spreken!

Als therapeut combineer je bewustzijnscoaching, healing en reading met therapeutische technieken.

De behandelingen bieden een prachtige aanvulling op eventuele medische behandelingen en begeleiding binnen de reguliere geneeskunst en hulpverlening.

De therapie is een effectieve methode om een stabilisatie, verbetering of genezing van klachten te bewerkstelligen. Voor meer informatie over de behandelingen klik je HIER.

Inhoud van de opleiding

Opsporen van de oorzaak- ontlading – transformatie van het oude patroon- heling.
Je leert als therapeut om de onderliggende, vaak emotionele oorzaak van klachten te achterhalen en helen. Bij fysieke klachten en aandoeningen wordt er vanuit gegaan dat emotionele ladingen opgeslagen zijn in het lichaam. De ziekte of klacht vraagt als het ware om aandacht. Het wil je iets laten zien. Voor herstel is het alsnog laten uiten of het eruit bewegen van de oorspronkelijke lading/emotie van groot belang. Vervolgens geef je cliënten tools om het leven te creëren waar zij werkelijk naar verlangen.

De inhoud van de opleiding en het programma voor zelfheling zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van Healing en Bewustzijn.

Voor wie?

De opleiding is geschikt:

  • Voor mensen die een eigen praktijk als energetisch therapeut willen beginnen;
  • Als verdieping of bijscholing voor gevestigde coaches, therapeuten of healers;
  • Als aanvulling voor verpleegkundigen en hulpverleners die werkzaam zijn binnen de reguliere geneeskunde of hulpverlening.

Opbouw: delen en modules

Deel 1: Bewustwording en eigen proces. Module 1 t/m 4.
In totaal 8 lesdagen en een half dagdeel voor de eindtoets.

Deel 2. Coaching, energiewerk en intuïtieve ontwikkeling. Module 5 t/m 8.
In totaal 13 lesdagen en een dagdeel voor de eindtoetsen.

Alle modules van deel 1 en 2 zijn ook te volgen als losse trainingen.

Deel 3. Therapeutische vaardigheden. Module 9 t/m 18.
In totaal 15 lesdagen en een dagdeel voor de examens.

Instromen en vrijstelling

Als je al opleidingen of trainingen hebt gevolgd dan kom je wellicht in aanmerking voor vrijstelling(en). Neem contact op met Sandra Valk om te kijken waar je het beste in kunt stromen. Module 2: Verhoog je bewustzijn in 5 stappen (voorheen Hersengolven en bewustzijnsontwikkeling) is echter verplicht voor mensen die in aanmerking willen komen voor een diploma. Ook is het lezen van de readers van de delen 1 en 2 en het lezen van de literatuur verplicht en je zult in ieder geval wel aan de schriftelijke toetsen van deel 1 en 2 en de praktijktoets van deel 2 mee moeten doen.

Open dagen

Benieuwd? Kom naar de introductieles tijden de OPEN DAG op zondag middag 8 december. Tijd: van 13.45 tot 16.15 uur.
De volgende OPEN DAG is op zondag 5 januari.

Praktische info: roosters, studiebelasting, diploma en lesniveau.

Hieronder vind je informatie over inschrijven, contact, roosters, voorwaarden voor het behalen van een diploma, studiebelasting en lesniveau, verplichte zaken bij het opstarten van een eigen praktijk en registraties van Sensibel.

Inschrijven. Je kunt je inschrijven via bovenstaande knop ‘Inschrijven’. Je kunt je per deel inschrijven of per losse module/training. Bij inschrijving voor een deel en bij betaling in één keer ontvang je 10% korting.

ContactVoor meer informatie kun je terecht bij Sandra Valk via info@sensibelacademie.nl of 06-53547643.
Website Sensibel Academie: https://sensibelacademie.nl

Roosters:
Groep 3 is in september 2019 op vrijdagen van start gegaan. Rooster groep 3. September 2019 t/m juni 2021. 
Groep 4 gaat begin 2020 op zondagen van start. Rooster groep 4. Startdatum: zondag 26 januari. Januari 2020 t/m december 2021.
Groep 5 gaat in september 2020 op zaterdagen van start. Startdatum: zaterdag 12 september 2020. Een groot deel van het rooster is reeds opvraagbaar bij Sandra Valk.
Groep 6 gaat in januari 2021 op vrijdagen van start. Startdatum: vrijdag 15 januari 2021. Het rooster voor deel 1 is reeds opvraagbaar bij Sandra Valk.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een diploma na afloop van de opleiding, vind je HIER.

Studiebelasting en lesniveau: 216 lesuren + de benodigde tijd voor het oefenen in oefengroepen, het bezoeken van oefenavonden/bewustzijnsavonden, het bestuderen van de readers en vakliteratuur en het doen van de oefeningen in de readers. Ook wordt er van studenten gevraagd om regelmatig tijd te besteden aan mediteren. Het lesniveau van deze opleiding is op MBO+/HBO niveau.

Verplichte zaken bij het starten van een eigen praktijk.
Mocht je na het volgen van de opleiding een eigen praktijk willen beginnen, dan is aansluiting bij een organisatie met een klacht- en tuchtregeling verplicht volgens de wet WKKGZ. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Sandra Valk.
Daarnaast heb je te maken met de nieuwe privacywet.

Registraties Sensibel
Sandra Valk is als therapeut aangesloten bij het Nibig voor een klacht-en tuchtregeling.
Daarnaast is © Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn als opleidingsinstelling geregistreerd bij het CRKBO. Opleidingen en trainingen zijn in de meeste gevallen als studiekosten aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kosten/investering

Een overzicht van de investering van de delen en de hele opleiding vind je HIER.
Bij directe inschrijving voor een deel van de opleiding en bij betaling in één keer ontvang je 10% kortingTarieven zijn aan jaarlijkse wijzigingen onderhevig.

Inschrijven

Inschrijving en betaling gaat via de site van Sensibel Academie.

INSCHRIJVEN

Docenten

In de opleiding wordt lesgegeven door verschillende vakkundige docenten.
Klik op de foto’s voor meer informatie.

Sandra Valk
Sandra heeft de opleiding ontwikkeld en zij geeft zelf (gedeeltelijk) les in meerdere modules.

 

Jacqueline van Wijk
Jacqueline is docent van module 1 (Bewustwording, meditatie & spirituele ontwikkeling).

 


Sascha Mols

Sascha geeft les in module 4 (Baas over jouw eigen energie), module 6 (Healing 1 Energetisch) en module 7 (Healing 2 Spiritueel).

 

Daisy Hofman
Daisy geeft les in module 5 (Coaching en Communicatievaardigheden).

 

 


Elisabeth Bieze-Veerbeek
Elisabeth geeft les in module 8 (Reading en mediumschap basis).

 


Marlon Brammer

Marlon is docent van haar eigen ontwikkelde module 11: Moeiteloos Coachen en pijnbevrijding.Bianca Meijsen

Bianca geeft les in module 12 (Regressie- en reïncarnatiesessies begeleiden) en module 14 (Systemisch werken).