Opleiding Energetisch zelfheling therapeut

Opleiding Energetisch zelfheling therapeut

Wil jij werkelijk verschil maken voor mensen met emotionele problemen en fysieke klachten of aandoeningen?

Laat je opleiden tot Energetisch Zelfheling Therapeut!

In deze unieke 2-jarige beroepsopleiding word je opgeleid tot professioneel Energetisch Zelfheling therapeut. Je leert:

  • Hoe je cliënten energetisch en therapeutisch kunt behandelen. Je leert hoe je cliënten kunt begeleiden bij het opsporen, transformeren en helen van belemmerende gedachtes, blokkades en neigingen die een gezond en gelukkig leven in de weg staan.
  • Hoe je cliënten binnen een programma voor zelfheling kunt begeleiden om zelf een positieve invloed uit te oefenen op alle aspecten van hun leven en gezondheid. Geleide meditatie en visualisatie zijn bewezen technieken om het immuunsysteem te verhogen en om het zelf-genezend vermogen in gang te zetten.

Als Energetisch Zelfheling Therapeut combineer je bewustzijnscoaching, healing en reading met therapeutische technieken.

De behandelingen bieden een prachtige aanvulling op eventuele medische behandelingen en begeleiding binnen de reguliere geneeskunst en hulpverlening.

De inhoud van de opleiding en het programma voor zelfheling zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van Healing en Bewustzijn.

Effectiviteit van de therapie

De therapie is een effectieve methode voor stabilisatie, verbetering of genezing van emotionele problemen en fysieke klachten of aandoeningen. Voor meer informatie over de behandelingen klik je HIER.

Let alleen wel: Als therapeut stel je geen diagnoses en je geeft geen advies omtrent het gebruik van medicatie. De therapie is bedoeld als complementair aan (medische) behandelingen onder begeleiding van artsen of andere hulpverleners binnen de reguliere geneeskunde en hulpverlening.

Voor wie?

De opleiding is geschikt:

  • Voor mensen die een eigen praktijk als therapeut willen beginnen;
  • Als verdieping voor gevestigde coaches, therapeuten of healers;
  • Als toevoeging voor verpleegkundigen en hulpverleners die werkzaam zijn binnen de reguliere geneeskunde of hulpverlening.

Opbouw: delen en modules

De opleiding duurt gemiddeld 2 jaar (+/- 3 seizoenen) maar je kunt er ook langer over doen.
De opleiding bestaat uit 3 delen die zijn onderverdeeld in diverse modules/trainingen. Je kunt je per module/training opgeven of voor een heel deel. Bij directe inschrijving voor een deel van de opleiding en bij betaling in één keer ontvang je 10% korting! Het kan voorkomen dat de modules niet altiijd op volgorde plaatsvinden.

Deel 1 is bedoeld voor jouw eigen bewustwording en proces.
Dit deel bestaat uit 4 modules/trainingen van in totaal 8 lesdagen:
Module 1: training Bewustwording, Meditatie & Spirituele ontwikkeling (4 lesdagen of 8 avondlessen).
Module 2: training Hersengolven en Bewustzijnsontwikkeling (1 lesdag of 2 lesavonden).
Module 3: training Energiemanagement (1 lesdag of 2 lesavonden).
Module 4: training Healing van het innerlijke kind (2 lesdagen).
Je kunt HIER meer lezen over de modules van deel 1 van de opleiding.

Deel 2. In dit deel ga je aan de slag met energiewerk en intuïtieve ontwikkeling.
Dit deel bestaat uit 4 modules/trainingen van in totaal 12 lesdagen.
Module 5: training Coaching en Communicatievaardigheden (3 lesdagen).

Module 6: training Healing 1 Energetisch (2 lesdagen of 4 lesavonden).
Module 7: training Healing 2 Spiritueel (3 lesdagen).
Module 8: training Reading en Mediumschap (5 lesdagen).
Eindtoetsen deel 2 (1 middag).
Je kunt HIER meer lezen over de modules van deel 2 van de opleiding.

Alle modules van deel 1 en 2 zijn ook te volgen als losse trainingen. De modules van deel 3 zijn alleen los te volgen bij wijze van bij- of nascholing en in overleg met Sandra Valk.

Deel 3. In dit deel ga je aan de slag met therapeutische vaardigheden.
Dit deel bestaat uit 8 modules van in totaal 14 lesdagen.
Module 9: De therapeutische sessie (2 lesdagen).
Module 10: Moeiteloos Coachen en Pijnbevrijding
o.l.v. Marlon Brammer ( 1 lesdag).
Module 11: Regressie- en reïncarnatiesessies begeleiden (3 lesdagen).
Module 12: Lichtwerk (aangehechte energieën en vorige zelven; 1 lesdag).
Module 13: Voice Dialogue (1 lesdag).
Module 14: Cliëntbegeleiding Zelf-heling (2 lesdagen).
Module 15: Trauma’s oplossen (1 lesdag).
Module 16: Paramedische healing (2 lesdagen).
Module 17: Integratie modules (1 lesdag).
Examens deel 3 (1 middag).
Je kunt HIER meer lezen over de modules van deel 3 van de opleiding.

Instromen en vrijstelling

Als je al opleidingen of trainingen hebt gevolgd dan kom je wellicht in aanmerking voor vrijstellingen. Neem contact op met Sandra Valk om te kijken waar je het beste in kunt stromen. Module 2: Hersengolven en Bewustzijnsontwikkeling is echter verplicht voor mensen die in aanmerking willen komen voor een diploma. Ook is het lezen van de reader van module 1 verplicht.

Open dagen

Benieuwd? Kom naar de OPEN DAG op zondag 25 augustus.
Volgende open dagen: zondag middag 8 december en zondag 5 januari.

Praktische zaken zoals roosters, studiebelasting, diploma en lesniveau.

Hieronder vind je informatie over inschrijven, contact, roosters, voorwaarden voor het behalen van een diploma, studiebelasting en lesniveau, verplichte zaken bij het opstarten van een eigen praktijk en registraties van Sensibel.

Inschrijven. Je kunt je inschrijven via bovenstaande knop ‘Inschrijven‘. Je kunt je per deel inschrijven of per losse module/training. Bij inschrijving voor een deel en bij betaling in één keer ontvang je 10% korting.

ContactVoor meer informatie kun je terecht bij Sandra Valk via centrumsensibel@gmail.com of 06-53547643.

Roosters:
* Link naar het Rooster groep 1 deel 3 (september 2019 t/m mei 2020). Reeds gestart.
* Link naar het Rooster groep 2 deel 2 en 3 (januari 2019 t/m medio 2020). Reeds gestart.
* Link naar het Rooster groep 3 (september 2019 t/m juni 2021). Startdata vrijdag 13 september of dinsdag avond 3 september. De rest van de modules zijn op vrijdagen en zaterdagen.
* Link naar het Rooster groep 4 (januari 2020 t/m medio 2021). Startdata zondag 19 januari of donderdag avond 6 februari 2020. De rest van de modules zijn op zaterdagen en zondagen.

De voorwaarden voor het behalen van een diploma vind je HIER.

Studiebelasting en lesniveau: De studiebelasting betreft 210 lesuren + de benodigde tijd voor het oefenen, het bezoeken van oefenavonden/bewustzijnsavonden, het lezen van de readers en vakliteratuur en het doen van de oefeningen. Ook wordt er van studenten gevraagd om regelmatig tijd te besteden aan meditatie. Het lesniveau van deze opleiding is op MBO+/HBO niveau.

Verplichte zaken bij het starten van een eigen praktijk.
Mocht je na het volgen van de opleiding een eigen praktijk willen beginnen, dan is aansluiting bij een organisatie met een klacht- en tuchtregeling verplicht volgens de wet WKKGZ. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Sandra Valk. Ook heb je te maken met de nieuwe privacywet.

Registraties Sensibel
Sandra Valk is als therapeut aangesloten bij het Nibig voor een klacht-en tuchtregeling.
Daarnaast is © Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn is als opleidingsinstelling geregistreerd bij het CRKBO. Opleidingen en trainingen zijn hierdoor in de meeste gevallen als studiekosten aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kosten/investering

Een overzicht van de investering van de delen en de hele opleiding vind je HIER. (tarief 2019).
Bij directe inschrijving voor een deel van de opleiding en bij betaling in één keer ontvang je 10% korting! Tarieven zijn aan jaarlijkse wijzigingen onderhevig.

Docenten

In de opleiding wordt lesgegeven door verschillende vakkundige docenten.
Klik op de foto’s voor meer informatie.

Sandra Valk: Module 2, 3, 4, 6, 7, 9 en 11 t/m 14.

Jacqueline van Wijk: module 1.

Elisabeth Bieze-Veerbeek 8: Reading en Mediumschap.

 

 

 

 

 

 

 

Marlon Brammer: module 10.

Sascha Mols: module 6 en 7.