Opleiding Energetisch zelfheling therapeut

Opleiding Energetisch zelfheling therapeut

Wil jij werkelijk verschil maken voor mensen met emotionele- en fysieke klachten?
Wil jij leren hoe je cliënten energetisch en therapeutisch kunt behandelen en hoe je hen daarnaast kunt leren hoe zij zichzelf kunnen helen? Dan is deze 2-jarige beroepsopleiding Energetisch Zelfheling Therapeut iets voor jou! Start op zondag 13 januari.

Mensen kunnen zelf invloed uitoefenen op hun mate van levensgeluk en gezondheid d.m.v. bewustzijnsontwikkeling en het verhogen van hun energie. Meditatie en visualisatie zijn daarbij bewezen technieken.

Benieuwd? Kom naar de OPEN DAG op zondag 16 december 2018. Van 10 tot 13 uur kun je terecht voor informatie, een gratis proefles en een korte demonstratie.

Inhoud opleiding
In deze unieke opleiding leer je hoe je cliënten kunt begeleiden in het opsporen, transformeren en helen van beperkende patronen die een gelukkig en gezond leven in de weg staan.

Bij Energetische zelfheling therapie stimuleer je cliënten om het zelf-genezend vermogen in gang te zetten. Als therapeut begeleid je cliënten in hun bewustzijnsontwikkeling. Je geeft behandelingen en daarnaast begeleid je cliënten binnen een programma voor zelfheling aan de hand van geleide meditatie, visualisatie en oefeningen. Je leert cliënten hoe zij een positieve invloed kunnen uitoefenen op alle aspecten van hun leven en gezondheid.
Als therapeut combineer je coaching, healing, reading en bewustzijnsontwikkeling met therapeutische technieken.
De inhoud van de opleiding is gebaseerd op de nieuwste kennis en inzichten op het gebied van bewustzijn en healing.

Kosten, meer informatie en inschrijven
Een overzicht van de investering voor de hele opleiding vind je HIER.
Je kunt je inschrijven via bovenstaande knop ‘Inschrijven’. Geef bij opmerkingen aan voor welk deel van de opleiding je wilt inschrijven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sandra Valk viainfo@centrumsensibel.nl of 06-53547643.

Voor wie?
Deze opleiding is geschikt voor mensen die al werkzaam zijn als therapeut, coach, healer, maar het is ook geschikt voor mensen die een eigen (deeltijd) praktijk als Energetisch Zelfheling therapeut willen beginnen. De mogelijkheid bestaat om dit onder de vlag van Sensibel te doen. Daarnaast is de opleiding een uitstekende aanvulling voor verpleegkundigen en  Sociaal pedagogisch medewerkers of andere hulpverleners die werkzaam zijn binnen de reguliere geneeskunst zoals ziekenhuizen en zorginstellingen.

Docent: Sandra Valk
Sandra is ervaringsdeskundige op het gebied van zelfheling. Zij is geboren met een ernstige vorm van eczeem en astma en in de loop der jaren zijn hier heftige allergieën en bijnierproblemen bijgekomen. In haar zoektocht naar manieren om haar kwaliteit van leven te verbeteren, heeft zij antwoorden gevonden in een combinatie van bewustzijnstraining, healing, mediumschap en therapie. Zo heeft Sandra de opleiding Energetisch Zelfheling Therapeut ontwikkeld: een samenvoeging van alle opgedane kennis en ervaring die zij in de loop der jaren heeft verzameld. Lees meer over Sandra Valk: Profiel Sandra.

Opbouw opleiding. Klik op de naam van de delen/modules voor meer informatie.
De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit 3 delen. Je kunt je per deel opgeven. Na ieder deel beslis je of je verder wilt.

Deel 1: Bewustwording, meditatie en intuïtieve ontwikkeling (6 lesdagen).
In dit deel ga je eerst aan de slag met jouw eigen proces. Je leert hoe je jouw eigen bewustzijn en energie kunt verhogen d.m.v. meditatie, visualisatie en oefeningen. Je ontdekt hoe je het leven kunt creëren wat je werkelijk wenst.
Dit deel is ook te volgen als training voor mensen die later verder willen met healing of reading en mediumschap.
De volgende groep (groep 2) gaat op zondag 13 januari 2019 van start. Groep 3 gaat op op vrijdag 13 september 2019 van start. Kosten: € 570,- of € 600,- bij betaling in drie termijnen van € 200,-
Extra kosten: leersessie a € 70,- en literatuur.

Deel 2:
In dit deel ga je aan de slag met Coaching, healing en reading (10 lesdagen).
Je leert hoe je energetisch kunt afstemmen op cliënten, hoe je een coaching gesprek kunt voeren, hoe je healing kunt geven, hoe je energie van mensen kunt lezen uit het aura en de chakra’s en hoe je kunt afstemmen op overleden mensen en gidsen uit de spirituele wereld. De nadruk ligt op het afstemmen op het lichaam, emoties en overtuigingen.
Deel 2 gaat op zaterdag 12 januari 2019 (groep 1) en zondag 2 juni 2019 (groep 2) van start.
Kosten: € 950,- of € 981,- bij betaling in 3 termijnen van € 327,- (verspreid over 6 maanden)
Extra kosten: theorie- en praktijktoets a € 50,-, leersessie a € 70,- en literatuur.

In deel 3 volgen de modules Energetische zelfheling therapie (12 lesdagen).
Dit deel wordt in principe alleen als geheel aangeboden, tenzij mensen modules willen volgen als bijscholing. Het deel bestaat uit 
12 lesdagen en een dagdeel voor de eindtoetsen. Deel 3 gaat zaterdag 7 september 2019 (groep 1) en zondag 12 januari 2020 (groep 2) van start.
Modules en data groep 1:
Coaching naar de kern en informatie geven 1 lesdag. (zaterdag 7 september 2019).
Meditatie begeleiden en adem begeleiden
.
 1 lesdag. (zaterdag 21 september 2019).
Regressie- en reïncarnatiesessies begeleiden. 3 lesdagen. (zaterdag 19 oktober, 2 en 16 november 2019). Onderdeel van deze module is systemisch werk en innerlijk kind werk.
Aangehechte energieën en vorige zelven herkennen en naar het licht brengen (lichtwerk).
1 lesdag. (zaterdag 14 december 2019).
Cliëntbegeleiding Zelf-healing. 2 lesdagen. (zaterdag 11 en 25 januari 2020). Onderwerpen zijn begeleiding naar de juiste bewustzijnsstaat, begeleiding bij het online programma en het stimuleren van hartcoherentie.
Paramedische healing. In gesprek met ziekten en lichaamsdelen en healing technieken. 2 lesdagen. (zaterdag 8 februari en 7 maart 2020).
Trauma’s oplossen. 1 lesdag. (zaterdag 21 maart 2020). Je leert verschillende technieken om cliënten te helpen met traumaverwerking.
Integratie modules. 1 lesdag. (zaterdag 4 april 2020).
Examen: zaterdag ochtend 18 april 2020.
Certificaatuitreiking: zaterdag middag 16 mei 2020.
Kosten deel 3: € 1260,- of € 1290,- in 3 termijnen van € 430,- (verspreid over 9 maanden).
Extra kosten: theorie- en praktijktoets a € 50,-, leersessie a € 70,-, 2 x supervisie a € 50,- per keer en literatuur.

Theorie, leerconsulten, oefenen en supervisie
Bij de delen en modules ontvang je schriftelijke informatie in de vorm van een reader. Daarnaast ontvang je boekentips.

Bij ieder deel hoort een apart leerconsult waarin tevens 15 minuten wordt besteed aan jouw voortgang. Vanaf deel 2 dienen er oefengroepen te worden gestart. Daarnaast bied je in deel 3 minimaal 3 ‘leercliënten’ een begeleidingstraject van in ieder geval 3 sessies. Bij deel 3 hoort volg je tevens 2 supervisie sessies in groepjes van 4.

Certificaat? Aan het eind van deel 2 en deel 3 van de opleiding is er een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat. Je kunt dan aan de slag als Energetisch Zelfheling Therapeut.

Studiebelasting en lesniveau: De studiebelasting betreft 168 lesuren en een x-aantal uren om te oefenen (3 uur per keer). Daarnaast is het gewenst om aandacht te besteden aan het lezen van de readers en het doen van de oefeningen in de readers, aan mediteren en aan het lezen van literatuur. Het lesniveau van deze opleiding is ongeveer op MBO+/HBO niveau.

Begeleiding binnen een compleet programma voor zelfheling
Sandra Valk van Centrum Sensibel is een programma voor zelfheling aan het ontwikkelen voor cliënten met emotionele- en fysieke klachten en lichamelijke aandoeningen. Het programma bestaat uit een online programma, begeleiding door de Energetisch zelfheling therapeuten en adviezen voor voeding en beweging. Het programma is een prachtige aanvulling op reguliere behandelingen door artsen en andere hulpverleners binnen de reguliere hulpverlening.

Klanten en effecten
De therapie is een effectieve methode voor het stabiliseren of verminderen van emotionele problemen en fysieke klachten of aandoeningen. Het is complementair aan reguliere behandelingen. Voor meer informatie over de energetische zelfheling therapie klik je HIER.

Let alleen wel: Als therapeut stel je geen diagnoses en geef je geen advies omtrent het gebruik van medicatie. De therapie is bedoeld als complementaire geneeswijze. Dat wil zeggen: naast de behandeling van reguliere artsen of andere hulpverleners.

Contact voor meer informatie of opgeven: info@centrumsensibel.nl of 06-53547643.

Mocht je na het volgen van de opleiding een eigen praktijk willen beginnen, dan is aansluiting bij een organisatie met een klacht- en tuchtregeling verplicht volgens de wet WKKGZ. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Sandra Valk. Sensibel is aangesloten bij het Nibig.

Sensibel is als opleidingsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Sensibel voldoet aan de kwaliteitseisen voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. Kosten voor trainingen en opleidingen  zijn om die reden zeer waarschijnlijk aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.