Ontvang het gratis E-Book: 10 tips om jouw energie en bewustzijn te verhogen!

En blijf op de hoogte van inspirerende activiteiten en artikelen. Niets ontvangen? Check je spam!

Protocol Covid-19 en richtlijnen

Beste collega’s en bezoekers,

Betreft: protocol en richtlijnen Covid-19 Centrum Sensibel en Sensibel Academie

Vanaf 1 juni 2020 mochten er weer (voorzichtig) activiteiten van start gaan op de locatie Johan Jongkindrade 285c te Capelle aan den IJssel. Sinds eind 2021 zijn de maatregelen weer verscherpt. Hieronder vind je eerst de richtlijnen van Sensibel en daarna die van de overheid.

Richtlijnen Sensibel
Wij gaan uit van het gezonde verstand van mensen. Dit betekent dat je thuis blijft bij klachten. Verder is het aan de begeleiders van activiteiten zelf of zij de door de overheid voorgeschreven protocollen willen volgen. Zelf ben ik van mening dat angst een slechte raadgever is. Maatregelen die gericht zijn op het vermijden van contacten en aanraking en het dragen van mondkapjes werken mijns inziens eerder ondermijnend dan ondersteunend aan een gezond immuunsysteem.

De situatie in de wereld roept bij iedereen wel iets op. Of het nu gaat om angst, eenzaamheid, frustratie of strijdvaardigheid; de emoties die worden geraakt waren al in ons aanwezig. Wij zijn de scheppers van onze eigen werkelijkheid. In energie is alles met elkaar verbonden. Samen zijn wij één. Wij kunnen uiteindelijk alleen de buitenwereld veranderen wanneer wij de moed hebben om ons eigen proces aan te gaan. Sensibel ondersteunt je hierin graag. Wij bieden een plek waar iedereen welkom is en waarbij liefdevolle en respectvolle omgang met elkaar de norm is.

Richtlijnen van de overheid
Voor het uitvoeren van de maatregelen en richtlijnen zijn de huurders, trainers en docenten zelf verantwoordelijk. Zij informeren zelf alle betrokkenen (deelnemers, co-trainers en eventuele assistenten) over onderstaande richtlijnen.

– Bij binnenkomst ontsmet je je handen of was je ze met warm water en zeep.
– Aanwezigen/bezoekers/deelnemers/medewerkers houden zich altijd aan minimaal 1,5 meter afstand.
– Officieel ben je in de wandelgangen verplicht om een mondkapje te dragen. Zodra je op je plek zit in één van de zalen of de praktijk, mag je het mondkapje afdoen.
– Voor de capaciteitsbepaling per bijeenkomst en per zaal wordt als richtlijn gehanteerd 1 persoon per 4 m2.  Capaciteit Aardezaal (62m2): 12 tot maximaal 14 personen (inclusief docent(en)). Dit is wanneer er alleen stoelen staan. Met tafels erbij kom je tot maximaal 10 personen. Bij werken op matrasjes is het aantal deelnemers 7.
Capaciteit Kosmische Zaal (78m2): 14 personen tot maximaal 16 personen (inclusief docent(en)). Dit is wanneer er alleen stoelen staan. Met tafels erbij kom je tot maximaal 12 personen. Bij werken op matrasjes is het aantal deelnemers 8.
– Hygiëne maatregelen worden naar deelnemers gecommuniceerd door de betreffende trainers of activiteitenaanbieders.
– De trainers of activiteitenaanbieders bepalen zelf het beleid over volgorde van binnenkomst en verlaten van de zalen (ook in de pauzes en bij toiletbezoekjes).
– In de zalen wordt zoveel mogelijk eenrichtingsroute/verkeer toegepast.
– Het stoelenplan in de ruimte wordt binnen de capaciteit zo vormgegeven dat er altijd voldoende afstand is gegarandeerd tussen deelnemers.
– Deelnemers gaan gefaseerd de zaal in en uit op basis van vooraf toegewezen stoelen. Degene die het eerst binnenkomt zit steeds links achterin de zaal. Volgorde is vervolgens  van achter naar voren en van links naar rechts. Het aantal stoelen is afhankelijk van het aantal deelnemers.
– Dit proces wordt begeleid door de trainers of activiteitenbegeleiders in en buiten de zaal.
– Trainers en activiteitenaanbieders zetten zelf de stoelen en tafels klaar.
– Wanneer deelnemers in de pauzes naar buiten gaan, dan wordt verzocht om in de inham voor het pand te gaan staan, of op de afscheiding voor het gras te gaan zitten. Graag niet direct voor de ingang en langs de ramen zodat anderen er ook makkelijk door kunnen. In de gang van de entree zullen er kussentjes worden neergelegd en buitenstoelen worden neergezet.
– Er is minimaal 1 Corona-verantwoordelijke in de ruimte aanwezig die toeziet op de naleving van de gestelde richtlijnen. Diegene is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de richtlijnen en protocollen.

Algemene richtlijnen voor iedereen
– Houd minimaal 1,5 meter afstand
– Zorg voor goede hygiënemaatregelen
– Was regelmatig de handen
– Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg
– Schud geen handen
– Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts
– Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts of die positief getest zijn.

In iedere ruimte (ook in de gangen) zullen desinfecterende pompjes en keukenrollen worden klaargezet. Op de toiletten zullen schoonmaakmiddelen, een emmer en doekjes worden neergezet. Trainers, huurders en activiteitenaanbieders worden gevraagd om gedurende de lesdagen de toiletten 1 of 2 keer tussendoor schoon te maken en deelnemers kunnen dit ook zelf doen.

Graag tot ziens bij Sensibel.

Vriendelijke groet,

Sandra Valk

E-mail: info@SensibelAcademie.nl
Telefoon: 06-53547643