Ontvang het gratis E-Book: 10 tips om jouw energie en bewustzijn te verhogen!

En blijf op de hoogte van inspirerende activiteiten en artikelen. Niets ontvangen? Check je spam!

Richtlijnen en protocol Covid-19

Beste deelnemers, cliënten, huurders en collega’s,

Betreft: protocol en richtlijnen Covid-19 Centrum Sensibel

Zoals jullie weten zijn er sinds enige tijd maatregelen van kracht vanwege Covid-19. Er kunnen activiteiten plaatsvinden mits wij ons aan de maatregelen van de overheid en het RIVM houden. Hierbij hoop ik wat duidelijkheid te kunnen bieden over de manier waarop.

Voor het uitvoeren van de maatregelen en richtlijnen zijn de huurders, trainers en docenten zelf verantwoordelijk. Zij informeren zelf alle betrokkenen (deelnemers, co-trainers en eventuele assistenten) over onderstaande protocollen en richtlijnen. De richtlijnen voor aanwezigen/bezoekers/deelnemers worden naar iedere trainer of huurder gemaild. Trainers en huurders kunnen deze richtlijnen mailen of overhandigen aan deelnemers of andere betrokkenen.

De belangrijkste richtlijnen (naast de bekende richtlijnen) voor Centrum Sensibel:
– Aanwezigen/bezoekers/deelnemers/medewerkers houden zich altijd aan minimaal 1,5 meter afstand.
– Graag rechts houden in de gangen.
– Voor de capaciteitsbepaling per bijeenkomst en per zaal wordt als richtlijn gehanteerd 1 persoon per 4 m2.  Capaciteit Aardezaal (62m2): 12 tot maximaal 14 personen (inclusief docent(en)). Dit is wanneer er alleen stoelen staan. Met tafels erbij kom je tot maximaal 10 personen. Bij werken op matrasjes is het aantal deelnemers 7.
Capaciteit Kosmische Zaal (78m2): 14 personen tot maximaal 18 personen (inclusief docent(en)). Dit is wanneer er alleen stoelen staan. Met tafels erbij kom je tot maximaal 12 personen. Bij werken op matrasjes is het aantal deelnemers 8.
– Hygiëne maatregelen worden naar deelnemers gecommuniceerd door de betreffende trainers of activiteitenaanbieders.
– De trainers of activiteitenaanbieders bepalen zelf het beleid over volgorde van binnenkomst en verlaten van de zalen (ook in de pauzes en bij toiletbezoekjes).
– In de zalen wordt zoveel mogelijk eenrichtingsroute/verkeer toegepast.
– Het stoelenplan in de ruimte wordt binnen de capaciteit zo vormgegeven dat er altijd voldoende afstand is gegarandeerd tussen deelnemers.
– Deelnemers gaan gefaseerd de zaal in en uit op basis van vooraf toegewezen stoelen. Degene die het eerst binnenkomt zit steeds links achterin de zaal. Volgorde is vervolgens  van achter naar voren en van links naar rechts. Het aantal stoelen is afhankelijk van het aantal deelnemers.
– Dit proces wordt begeleid door de trainers of activiteitenbegeleiders in en buiten de zaal.
– Trainers en activiteitenaanbieders zetten zelf de stoelen en tafels klaar.
– Wanneer deelnemers in de pauzes naar buiten gaan, dan wordt verzocht om in de inham voor het pand te gaan staan, of op de afscheiding voor het gras te gaan zitten. Graag niet direct voor de ingang en langs de ramen zodat anderen er ook makkelijk door kunnen. In de gang van de entree zullen er weer kussentjes worden neergelegd en buitenstoelen worden neergezet.
– Er is minimaal 1 Corona-verantwoordelijke in de ruimte aanwezig die toeziet op de naleving van de gestelde richtlijnen. Diegene is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de richtlijnen en protocollen.

Reservering van de zalen is uitsluitend mogelijk via de mail (zaalverhuursensibel@gmail.com) of (als collega) bij Sandra Valk via centrumsensibel@gmail.com. Na beoordeling van de aanvraag ontvang je een bevestiging en factuur via e-mail.

Algemene richtlijnen voor iedereen
– Houd minimaal 1,5 meter afstand
– Zorg voor goede hygiënemaatregelen
– Was regelmatig de handen
– Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg
– Schud geen handen
– Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts
– Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts.

In iedere ruimte (ook in de gangen) zullen desinfecterende pompjes en keukenrollen worden klaargezet. Op de toiletten zullen schoonmaakmiddelen, een emmer en doekjes worden neergezet. Trainers, huurders en activiteitenaanbieders worden gevraagd om gedurende de lesdagen de toiletten 1 of 2 keer tussendoor schoon te maken en deelnemers kunnen dit ook zelf doen.

Graag tot ziens bij Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn.

Vriendelijke groet,

Sandra Valk en Nathasja de Winter

E-mail Nathasja: zaalverhuurSensibel@gmail.com
Telefoon: 06-28100477
E-mail Sandra: centrumsensibel@gmail.com
Telefoon: 06-53547643

Centrum Sensibel