Sandra Valk: het gezicht achter Sensibel

Sandra Valk: het gezicht achter Sensibel

Sandra is eigenaar van Sensibel en bovendien bewustzijnscoach, healer, energetisch zelfheling therapeut en docent. Sandra geeft les in diverse modules van de opleiding Energetisch Zelfheling Therapeut.
Daarnaast is zij docent van de workshop Reïncarnatiesessie/vorige levenssessie in groepsverband. Ook organiseert Sandra samen met Sascha Mols de Spirituele bewustzijnsavonden.

Je kunt ook bij Sandra terecht voor consulten en individuele begeleiding bij emotionele problemen en fysieke klachten en aandoeningen of vragen op het gebied van bewustzijn of spiritualiteit.

Voor een overzicht van alle activiteiten van Sandra kijk je HIER.
Voor een interview met Sandra voor ForYou online kijk je HIER.

Adres: Johan Jongkindrade 285c, 2908 CC in Capelle a/d IJssel.
Contact: Mail: centrumsensibel@gmail.com en telefoon: 010-2280212 of 06-53547643.

Visie en missie

Sandra: “Het is mijn wens dat mensen zich bewust worden van hun unieke verbinding met Bron, hun spirituele, scheppende kwaliteiten en zelf-genezende vermogens. Wij mensen zijn in energie onderling verbonden. Samen vormen wij de scheppende energie van het grotere geheel, wat ik ‘de Bron van alles’ noem. Ik geloof dat wij allemaal de mogelijkheid hebben om ons leven bewust te positief te beïnvloeden. Om die reden staat bewustzijnsontwikkeling centraal binnen de opleidingen, trainingen, begeleiding en consulten. Via meditatie, visualisatie en oefeningen is het mogelijk om in contact te komen met jouw ziel of hogere zelf en het grotere geheel. Zodra je gaat luisteren naar de stem van jouw innerlijk zal je ontwikkeling in een stroomversnelling komen. Ik zie het als een uitdaging om mensen daarbij op weg te helpen. Bovenal is het mijn wens dat mensen meer van zichzelf gaan houden en gelukkiger en gezonder worden. Ik geloof dat het kan… Het is mij gelukt, dus waarom zouden anderen dit niet kunnen?”

Over Sandra en het centrum

Sandra is moeder van een zoon (2005). Zij is in 2010 begonnen als counselor en coach in haar eigen praktijk ‘Sensibel praktijk voor counseling en coaching. Sinds die tijd heeft zij allerlei opleidingen gevolgd op het gebied van healing, mediumschap, trance mediumschap en alternatieve therapie. Ook heeft zij ‘Awakened mind coaching’ gevolgd waarbij zij, aangesloten op EEG apparatuur, heeft geleerd om haar hersengolven te trainen om haar bewustzijn te verhogen. Vanaf 2013 is Sandra les gaan geven. Sandra is inmiddels gespecialiseerd in bewustzijnsontwikkeling via meditatie en oefeningen, therapie en begeleiding bij zelfheling.

Medio 2017 heeft Sandra Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn opgericht. Andere docenten zijn vanaf 2018 het team komen versterken.

Persoonlijkheid

Hoewel Sandra zich volop bezighoudt met spiritualiteit, staat zij met beide voeten stevig op de grond. Sandra is warm, betrokken, gedreven, direct en vol humor. Je voelt je al snel bij haar op je gemak.

Ervaringsdeskundige

“Mijn eigen leven is de afgelopen 12 jaar in positieve zin drastisch veranderd. Ik kom uit een situatie van chronisch ziek zijn (een bijnieraandoening, ernstige huidziekte, allergieën en astma) en ik heb hierdoor een groot deel van mijn leven in ziekenhuizen doorgebracht. Ik was gewoon super gevoelig. De vragen: ‘Er moet toch een reden zijn waarom ik zo ziek ben?’ en: ‘Hoe kan ik mijn situatie verbeteren?’, hebben centraal gestaan. En dat is nu precies mijn vakgebied geworden. In die context hebben al mijn eigen ervaringen dan ook ‘zin’ gehad. Het heeft mij gemaakt tot de persoon die ik ben en ik ben ervan overtuigd dat dit dan ook precies was wat ik in mijn leven wilde uitwerken zodat ik hier later anderen mee zou kunnen begeleiden. Ik ervaar mijn leven nu als één groot en mooi avontuur en mijn gezondheid is met sprongen vooruit gegaan. Mijn gevoeligheid is nu mijn grootste kracht. Achteraf gezien hebben mijn uitdagingen mij de mooiste lessen geleerd. Deze zijn nu de bron van inspiratie om anderen verder te kunnen helpen.”

Ik geloof in de kracht van een holistische benadering: de benadering van een mens als geheel met al zijn aspecten: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Lichaam, geest en ziel vormen een eenheid.

Het is mijn wens dat er meer samenwerking komt tussen de reguliere- en de alternatieve (energetische) geneeskunst. Het is inmiddels bewezen dat (geleide) meditatie, mindfulness, visualisatie en oefeningen effectieve manieren zijn om het immuunsysteem van mensen positief te beïnvloeden en om het zelf-genezend vermogen in gang te zetten. Wanneer dit zou worden ingezet naast reguliere behandelingen zoals medicatie, zouden we zoveel meer kunnen bereiken!

Let wel: Ik ben geen arts en stel dan ook geen diagnoses. Ook geef ik geen advies over het gebruik van medicatie. Mijn behandelingen en begeleiding zijn bedoeld als aanvulling op reguliere (medische) behandelingen van artsen en andere hulpverleners.

Begeleiders uit de spirituele wereld

Naast de trainingen en opleidingen die Sandra heeft gevolgd, heeft zij ook een ander soort training ondergaan. In meditatie naar andere bewustzijnsstaten heeft zij kennisgemaakt met haar ‘zielenleiding’, gidsen en andere energieën uit de spirituele wereld. Deze hebben haar stapje voor stapje laten zien en ervaren hoe en waarom wij het leven op aarde hebben gecreëerd, hoe wij mensen de scheppers zijn van onze eigen werkelijkheid en hoe wij het leven kunnen creëren waar wij werkelijk naar verlangen. Sandra brengt deze informatie nu graag over op anderen.

In de periode dat Sandra deze ervaringen beleefde, had zij nogal wat paranormale ervaringen. Het was een stormachtige tijd waarin zij voor haar gevoel werkelijk moest ‘mindstretchen’. Het leven bleek zo anders in elkaar te zetten dan zij tot dan toe had geleerd en geloofd. Deze tijdelijke onbalans ziet zij nu vaker terug bij mensen die ‘spiritueel ontwaken’. Onze ‘mind’ moet als het ware wennen aan de nieuwe realiteit waarbij materie niet solide blijkt te zijn en waarin je als mens energie kunt beïnvloeden met aandacht en kunt vertalen naar woorden. Het mediumschap heeft Sandra in die tijd enorm geholpen om bewijzen te leveren van de ‘echtheid’ van haar ervaringen. Sandra bleek in staat om zeer concrete informatie over te brengen vanuit de wereld van energie, informatie die onweerlegbaar herkenbaar was voor de ontvangers.

Inspiratiebronnen

Inspiratiebronnen zijn o.a. Esther Hicks, Joe Dispenza, Bentinho Massaro, Mooji, Eckhart Tolle, Henk Fransen, Bob Proctor, Brandon Bays en Greg Braden.

Gevolgde opleidingen en trainingen

2019: Healing Energy event met Bill Bengston en Henk Fransen.
2018: opleiding ‘Healing en Bewustwording’ bij het Levenscollege.
2016 tot medio 2017: Awakened mind training en coaching bij Suzanne Tempel.
2016: trainingen bij Jaco Elken: paramedisch mediumschap en therapeutisch mediumschap en trance healing.
2014/2015: Weektrainingen mediumschap in Engeland aan het Arthur Findley College en in Zenderen bij de Zwanenhof.
2013: Academie voor Mediumschap (1 jaar) bij José Gosschalk en Karel Besseling.
2013: Academie voor Psychodynamica (psychodynamisch therapeut). 1,5 jaar.
2013: Trainingen op het gebied van trance healing en mediumschap (bij Scott Milligan).
2009-2012: Intuïtieve ontwikkeling, healing en reading bij Soare te Voorburg.
2008/2009: Academie voor Counseling en Coaching: 2 jarige opleiding. Specialisatie trauma counseling.
1996: HBO SPH (propedeuse).