Training Mediumschap 2

Training Mediumschap 2

Deze training is het vervolg van de training Reading en Mediumschap 1. Je gaat verder met het lezen van de energie die je vanuit het aura van mensen verkrijgt en je contacten met overledenen en ‘spirit’ zullen verdiepen. Je leert hoe je meer concrete informatie kunt overbrengen vanuit de wereld van energie. Ook leer je hoe je langer in de ‘Power’ kunt blijven. Er wordt aandacht besteed aan psychic reading, aan mediamieke reading, aan geïnspireerd spreken en demonstratie mediumschap.

Bij Mediumschap staat de Spirituele Wereld centraal. Het is een prachtige gelegenheid om te laten weten dat er leven is na de fysieke dood. Een medium brengt healing en troost voor de nabestaanden.

Een medium slaat als het ware een brug tussen de fysieke- en niet-fysieke wereld van energie. Informatie die door middel van de innerlijke zintuigen wordt ontvangen, kan worden vertaald in woorden. Een medium ontvangt zowel informatie uit het aura van mensen (psychic reading) als van overleden personen uit de spirituele wereld (mediamieke reading). Concrete informatie en boodschappen worden door het medium doorgegeven aan de cliënt.

Werken met ‘Spirit’ is een ervaring die je leven zal verrijken. Jouw eigen ontwikkeling zal hoe dan ook in een stroomversnelling komen.

De training bestaat uit 6 lesdagen.
DocentElisabeth Bieze-Veerbeek

Voor wie?
* Voor mensen die bij Sensibel de training Reading en Mediumschap 1 hebben gevolgd.
* Mensen die elders al een training hebben gevolgd en al enigszins bekend zijn met reading en mediumschap, kunnen na een korte intake per mail of telefoon meedoen met deze training. Het zou kunnen zijn dat geadviseerd wordt om eerst de training Reading en Mediumschap 1 te volgen.

Wat kun je na afloop?
Na deze training ben je in staat om een eenvoudig consult te geven aan klanten. Zo’n consult kan bestaan uit het lezen van aura energie van mensen en/of een contact met een overleden persoon uit de spirituele wereld. Je bent in staat om informatie en boodschappen door te geven, op een dusdanige manier dat het contact door de ontvanger wordt herkend. Daarnaast kun je ook de informatie uit het aura van mensen concreter verwoorden.

Na deze training kun je eventueel verder met de training Mediumschap 3.

Studiebelasting: 36 lesuren.

Oefenen:
Wil je je echt bekwamen in Mediumschap, dan is het van belang dat je veel oefent. Deelnemers worden aangeraden om een oefengroep te beginnen, live of via Skype. Op de Oefenavonden reading en mediumschap kunnen deelnemers van de training (onder begeleiding) met elkaar oefenen in het geven van consulten en in demonstratie mediumschap. Mediums die ergens anders een training of opleiding volgen, zijn ook welkom. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor studenten van de modules mediumschap om te oefenen met het geven van consulten op de open avonden voor consulten.

Certificaat?
Na afloop van deze training kunnen mensen een certificaat krijgen als bewijs van deelname. Na de training Mediumschap 3 kun je deelnemen aan een praktijktoets. Bij voldoende resultaat kun je een certificaat ‘met goed resultaat doorlopen’ ontvangen.
Mediumschap is geen vak maar een levenswijze. Om je mediamieke vaardigheden te trainen en om steeds beter te kunnen afstemmen op de onzichtbare wereld van energie, is vaak meerdere jaren aan training nodig. Bij Sensibel bieden we alleen losse trainingen op het gebied van Mediumschap en geen volwaardige opleiding. Aan een medium opleiding zijn oefendagen, opdrachten en externe meerdaagse trainingen verbonden. Om die reden geven wij geen diploma’s maar alleen certificaten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elisabeth Bieze-Veerbeek via info@wingsoflight.nl of 06-18553490.

Sensibel is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Sensibel voldoet aan de kwaliteitseisen voor opleidingsinstellingen voor (kort) beroepsonderwijs. Kosten voor trainingen en opleidingen  zijn in de meeste gevallen aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.