Visie en missie

Visie en missie

Visie Sandra Valk van Sensibel
We zijn de scheppers van onze eigen werkelijkheid. Ik geloof dat het mogelijk is om bewust het leven te realiseren waar je werkelijk naar verlangt. Ik geloof dat het mogelijk is om erachter te komen wie jij werkelijk bent en wat je in dit leven ‘komt doen’.

Het is mijn wens dat mensen zich bewust worden van hun spirituele, scheppende kwaliteiten en hun (zelf) genezende vermogens. Dat mensen in contact staan met hun eigen unieke spirit en zich tegelijkertijd bewust zijn van hun verbinding met alles en iedereen. Het is mijn wens dat mensen vanuit kracht en liefde hun eigen leven vorm geven, zichzelf leren helen en eenheid gaan ervaren met zichzelf, hun ziel, anderen en de Bron van alles.

Bovenal is het mijn wens dat mensen meer van zichzelf gaan houden en begrijpen dat zij daarmee een positieve invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven en dat van anderen, op alle vlakken.

Missie Centrum Sensibel
Het is de missie van Centrum Sensibel om mensen te ondersteunen bij bewustzijnsontwikkeling, healing en spirituele groei. Het centrum biedt een plek waar mensen in een fijne sfeer en met gelijkgestemden samen kunnen komen om met elkaar te leren, om de kracht van (zelf)healing te kunnen ervaren en om bewijs te krijgen dat wij mensen meer zijn dan alleen ons denken en ons fysieke lichaam. We zijn spirituele wezens en het is de missie van Sensibel om jou te begeleiden om in jouw ontwikkeling.

Samen dragen we een steentje bij aan een liefdevolle samenleving waarin verbinding centraal staat en waar iedereen zijn of haar unieke kwaliteiten tot uitdrukking kan brengen.

Sandra: “Spiritualiteit en wetenschap hebben niet eerder zo dicht bij elkaar gestaan als in deze tijd. Sinds de opkomst van de kwantumfysica is bekend dat wij mensen met onze aandacht en energie ons lichaam en onze omgeving beïnvloeden. Ook is nu duidelijk dat wij in energie met elkaar in verbinding staan. Het is mogelijk om bewust een positieve invloed uit te oefenen op alle aspecten van ons leven. Healing, zelfheling, energie vertalen naar woorden en contact maken met overledenen, er blijkt veel meer mogelijk dan wij aanvankelijk geloofden”.

Je gevoel is je kompas op weg naar je unieke essentie