Voorwaarden deel 3

* Oefenen: Deelname aan een oefengroep waarmee je minimaal 2 x bij elkaar komt.
* Deelname aan minimaal 2 oefenavonden in healing, reading en mediumschap.
* Leersessies. Het volgen van één  leersessie bij Sandra Valk is verplicht. In de leersessie wordt tevens 15 minuten besteed aan jouw voortgang. Indien gewenst kunnen er extra leersessies worden geboekt bij één van de andere docenten.
* Tijdens deel 3 bied je minimaal 3 ‘oefencliënten’ een begeleidingstraject van in ieder geval 3 sessies. Je ontvangt formulieren ter invulling van jouw oefencliënten en deze lever je in bij Sandra Valk.
* In deel 3 volg je tevens een supervisie sessie in groepjes van 4 bij één van de docenten.
* Je dient zelf thuis regelmatig te mediteren om op die manier in nauwer contact te komen met de onzichtbare wereld van energie en het trainen van je hersengolven en hartcoherentie. Je voortgang hierin wordt gemonitord.
* Bij afronding van deel 3 lever je vóór de dag van het eindexamen een leerverslag in van tenminste 3 A4’tjes en max 8 A-4’tjes. Dit mag per mail. Het verslag gaat over je ervaringen en vorderingen binnen de gehele opleiding. Leerdoelen worden aan het begin van deel 2 en 3 geformuleerd.

* Leerstof: Je ontvangt bij diverse modules een reader. Daarnaast staat er 1 verplicht boek op de literatuurlijst en 2 boeken naar keuze. Over de boeken naar keuze schrijf je een boekverslag van tenminste 2 A4’tjes en maximaal 8 A-4’tjes
Verplichte literatuur: ‘Moeiteloos helen‘ van Marlon Brammer.

Opties boeken naar keuze:
De mens als ontwerp van Greg Braden
The divine matrix van Greg Braden
‘De kracht van het nu’ van Eckhart Tolle
‘Super Accelerated Living’ van Bentinho Massaro
‘Je kunt je leven helen’ van Louise Hay
‘De biologie van overtuiging’ van Bruce H. Lipton
Genezing door energie van Bill Bengston
‘Reis der zielen’ van Michael Newton
Eén van de boeken van Neal Donald Walsch
‘Her-inneren’ van S. Rother
‘De celestijnse belofte’ van James Redfield
Als je zelf een ander boek wilt inbrengen, overleg dit dan even met Sandra Valk.

* De eindexamens dienen met voldoende resultaat te worden beoordeeld.
De eindexamens bestaan uit een theorie examen en een praktijkexamen.
Theorie examen: De vragen in het theorie examen gaan over de readers en de verplichte literatuur. Het examen dient met een voldoende (minimaal 5,5) te worden beoordeeld. Bij onvoldoende resultaat kun je de toets opnieuw doen in een volgende groep.
Praktijkexamen: Het praktijkexamen betreft het geven van een consult aan een klant van buiten de opleiding. Iedere deelnemer neemt hiervoor een bekende uit zijn of haar omgeving mee. Deze ‘klant’ ontvangt een consult van een mededeelnemer. Je geeft dus zelf geen consult aan degene die je hebt meegenomen. Mocht je niemand kennen om mee te nemen, dan kan de docent een klant voor je uitnodigen. De praktijktoets dient met een voldoende te worden beoordeeld.

Klik HIER om terug te keren naar de pagina van deel 3 van de opleiding EZHT.