Ontvang het gratis E-Book: 10 tips om jouw energie en bewustzijn te verhogen!

En blijf op de hoogte van inspirerende activiteiten en artikelen. Niets ontvangen? Check je spam!

Voorwaarden overgang naar leerjaar 2 EKT

Terug naar pagina Opleiding EKT.

In het eerste leerjaar van de opleiding EKT zijn er 2 toets momenten. Na 10 lesdagen (modules 1 t/m 7) en na de volgende 10 lesdagen (modules 8 en 9).

Voorwaarden eerste half jaar (modules 1 t/m 7).

 1. Bijhouden ervaringsverslag tijdens de modules. We raden mensen aan om vanaf het begin van de opleiding jouw eigen ervaringen en voortgang bij te houden in een ervaringsverslag. Dit verslag lever je aan het einde van leerjaar 2 in bij de aan jou aangewezen mentor.
 2. Ervaringssessie. Tijdens het eerste half jaar maak je tenminste 1 afspraak voor een ervaringssessie bij Sandra Valk of één van haar collega’s. Deze sessie zit bij de de opleiding inbegrepen.
  Indien gewenst kunnen er extra sessies worden geboekt bij Sandra of één van de andere docenten. De kosten voor een extra sessie bedragen €112,50 voor 1,5 uur (i.p.v. €125,-).
 3. Je dient zelf thuis regelmatig te mediteren om op die manier in nauwer contact te komen met de onzichtbare wereld van energie en het trainen van je hersengolven en hartcoherentie. Je voortgang hierin wordt gemonitord.
 4. Er wordt regelmatig huiswerk gegeven na verschillende lesdagen/modules. Er wordt van je verwacht dat je de opgegeven oefeningen uitvoert.
 5. Je vormt samen met je mededeelnemers een appgroep en/of je vormt sub groepjes om elkaar te ondersteunen en stimuleren in elkaars voorgang.
 6. Readers Bij de meeste modules ontvang je schriftelijke informatie in de vorm van readers. Deze ontvang je per mail of je ontvangt een link naar de plek waar je de schriftelijke informatie zelf kunt downloaden.
  Aan het begin van de opleiding ontvang je een map waar je eventueel uitgeprinte readers kunt opbergen.
  Er wordt van je verwacht dat je deze readers bestudeert.
 7. In het eerste half jaar staan er 3 verplichte boeken op de literatuurlijst:
  ‘Vraag en het wordt gegeven’ van Esther en Jerry Hicks
  ‘De Helende reis’ van Brandon Bays
  ‘Moeiteloos helen’ van Marlon Brammer
  Er wordt van je verwacht dat je deze boeken leest en bestudeert.
 8. Na 10 lesdagen (module 1 t/m 7) volgt een theoretische toets: De vragen in de theoretische toets gaan over de readers en de verplichte literatuur van het eerste half jaar. De toets dient met een voldoende (minimaal 5,5) te worden beoordeeld. Bij onvoldoende resultaat kun je de toets (kosteloos) opnieuw doen in een volgende groep.
 9. Voor in de week na de theoretische toets maak je een afspraak voor een telefonisch mentorgesprek van 15 minuten, om je voortgang te bespreken.
 10. Er geldt een opkomstverplichting van 9 van de 10 lesdagen (tenzij anders is overeengekomen). Gemiste lesdagen kunnen in een volgende groep worden ingehaald.

Voorwaarden tweede half jaar (modules 8 en 9).

 1. Oefenen: Je neemt deel aan een (eigen gevormde) oefengroep waarmee je minimaal 2 x bij elkaar komt. Advies is om vaker bij elkaar te komen.
  Daarnaast neem je deel aan minimaal 1 oefendagdeel voor therapeuten, healers en readers i.o. onder supervisie van Sandra of één van haar collega’s.
 2. Je ontvangt schriftelijke informatie in de vorm van een reader bij zowel module 8 als 9.
  Er wordt van je verwacht dat je deze readers bestudeert.
 3. In het 2e deel van leerjaar 1 staat er 1 verplicht boek op de literatuurlijst:
  ‘Jij bent de placebo’ van Joe Dispenza.
  Er wordt van je verwacht dat je dit boekt leest en bestudeert.
 4. Na 10 lesdagen volgen een schriftelijke toets en een praktijktoets.
  Theoretische toets: De vragen in de theoretische toets gaan over de readers en de verplichte literatuur. De toets dient met een voldoende (minimaal 5,5) te worden beoordeeld. Bij onvoldoende resultaat kun je de toets opnieuw afleggen in een volgende groep.
  Praktijktoets: De praktijktoets betreft het geven van een chakra healing en -reading van een uur aan een klant van buiten de opleiding. Iedere deelnemer neemt hiervoor een bekende uit zijn of haar omgeving mee. Deze ‘klant’ ontvangt een consult van een mededeelnemer. Je geeft dus zelf geen consult aan degene die je hebt meegenomen.
  De praktijktoets dient met een voldoende te worden beoordeeld.
 5. Voor in de week na de toetsen maak je een afspraak voor een telefonisch mentorgesprek van 15 minuten, om je voortgang te bespreken.
 6. Er geldt een opkomstverplichting van 9 van de 10 lesdagen. Gemiste lesdagen kunnen in een volgende groep worden ingehaald.

Terug naar pagina Opleiding EKT.