Voorwaarden voor overgang van deel 2 naar deel 3 van de opleiding EZHT

* Oefenen: Deelname aan een oefengroep waarmee je minimaal 2 x bij elkaar komt.
* Deelname aan minimaal 2 oefenavonden in healing, reading en mediumschap.
* Deelname aan minimaal 2 Bewustzijnsavonden.
* Leersessie. Het volgen van één  leersessie bij Sandra Valk is verplicht. In de leersessie wordt tevens 15 minuten besteed aan jouw voortgang. Indien gewenst kunnen er extra leersessies worden geboekt bij de andere docenten.
* Je dient zelf thuis regelmatig te mediteren om op die manier in nauwer contact te komen met de onzichtbare wereld van energie en i.v.m. het trainen van je hersengolven en hartcoherentie. Je voortgang hierin wordt gemonitord.

* Leerstof: Je ontvangt bij module 5, 6 en 8 een reader. Daarnaast staat er 1 verplicht boek op de literatuurlijst:
‘Jij bent de placebo’ van Joe Dispenza.
Daarnaast lees je 1 boek naar keuze, waar je een verslag van tenminste 2 A4’tjes en maximaal 8 A-4’tjes over schrijft.

Opties boek naar keuze:
‘Overstijg jezelf’ van Joe Dispenza
‘De mens als ontwerp’ van Greg Braden
‘The divine matrix’ van Greg Braden
‘De kracht van het nu’ van Eckhart Tolle
‘Mind to matter’ van Dawson Church
‘Super Accelerated Living’ van Bentinho Massaro
‘Medical Medium’ van Anthony William
‘Je kunt je leven helen’ van Louise Hay
‘De biologie van overtuiging’ van Bruce H. Lipton
Genezing door energie van Bill Bengston
‘Reis der zielen’ van Michael Newton
Eén van de boeken van Neal Donald Walsch
‘Her-inneren’ van S. Rother
‘De celestijnse belofte’ van James Redfield en de vervolgboeken.

Als je zelf een ander boek wilt inbrengen, overleg dit dan even met Sandra Valk.

* Aan het einde van deel 2 volgen een schriftelijke toets en een praktijktoets.
Theoretische toets: De vragen in de theoretische toets gaan over de readers, de losse handouts en de verplichte literatuur. De toets dient met een voldoende (minimaal 5,5) te worden beoordeeld. Bij onvoldoende resultaat kun je de toets opnieuw afleggen in de volgende groep.
Praktijktoets: De praktijktoets betreft het geven van een consult aan een klant van buiten de opleiding. Iedere deelnemer neemt hiervoor een bekende uit zijn of haar omgeving mee. Deze ‘klant’ ontvangt een consult van een mededeelnemer. Je geeft dus zelf geen consult aan degene die je hebt meegenomen. Mocht je niemand kennen om mee te nemen, dan kan de docent een klant voor je uitnodigen. De praktijktoets dient met een voldoende te worden beoordeeld.

* Er geldt een opkomstverplichting van 9 van de 10 lesdagen.

Klik HIER om terug te keren naar de pagina van deel 2 van de opleiding EZHT.