Voorwaarden voor overgang naar deel 2 van de opleiding EZHT

* Leersessie. Het volgen van één  leersessie bij Sandra Valk is verplicht. In de leersessie wordt tevens 15 minuten besteed aan jouw voortgang. Indien gewenst kunnen er extra leersessies worden geboekt bij één van de andere docenten.
* Je dient zelf thuis regelmatig te mediteren om op die manier in nauwer contact te komen met de onzichtbare wereld van energie en het trainen van je hersengolven en hartcoherentie. Je voortgang hierin wordt gemonitord.
* Leerstof: Je ontvangt bij module 1 en bij module 2 een reader. Daarnaast staan er 2 boeken op de literatuurlijst:
Vraag en het wordt gegeven‘ van Esther en Jerry Hicks
De Helende reis‘ van Brandon Bays.
Theoretische toets: De vragen in de theoretische toets gaan over de readers en de verplichte literatuur. De toets dient met een voldoende (minimaal 5,5) te worden beoordeeld. Bij onvoldoende resultaat kun je de toets opnieuw afleggen in de volgende groep.

* Er geldt een opkomstverplichting van 10 van de 11 lesdagen.

Keer terug naar de pagina Deel 1 opleiding EZHT