Ontvang het gratis E-Book: 10 tips om jouw energie en bewustzijn te verhogen!

En blijf op de hoogte van inspirerende activiteiten en artikelen. Niets ontvangen? Check je spam!

Klachtenprocedure


Inleiding

Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn besteedt veel aandacht aan een goede communicatie met en benadering van studenten, deelnemers en cliënten. Onze inzet is om helder en zorgvuldig te zijn in onze reacties naar ieder mens. Ben je van mening dat we daarin tekort zijn geschoten? Wij lossen dit graag voor je op en stellen het op prijs wanneer je zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt bij vragen, onduidelijkheden, zorgen of door jou ervaren problemen. Wellicht is een moment van overleg, uitwisseling, afstemming of uitleg ondersteunend en voldoende om verder te kunnen. Sensibel staat voor kwaliteit en de organisatie streeft naar het voorkomen van klachten. De organisatie zal er alles aan doen om problemen naar ieders tevredenheid op te lossen.

Let op: er werken meerdere ondernemers vanuit Centrum Sensibel. Deze klachtenprocedure is alleen van toepassing op de individuele sessies o.l.v. Sandra Valk en alle modules van de Opleiding tot Energetisch zelfheling therapeut;
– De meditatie & creatie avonden;
– De open healing avonden.

Voor de klachtenprocedures van de andere ondernemers die vanuit het centrum werken, kunt u terecht op de websites van de betreffende coach, therapeut, hulpverlener, trainer of begeleider.


Een klacht indienen

Mocht u toch ontevreden zijn over onze benaderingswijze, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. Dit kunt u zowel schriftelijk, telefonisch als mondeling doen bij Sandra Valk, eigenaar van Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn. Adres: Bonnefanten 63, 2907 NA te Capelle aan den IJssel. Telefoon: 06-53547643 en Email: centrumsensibel@gmail.com.

Wij verzoeken u in de beschrijving van de klacht te benoemen waar, wanneer, met wie en hoe het een en ander heeft plaatsgevonden. Een klacht zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.


Reactie

Binnen een week na ontvangst van uw klacht ontvangt u van Sandra Valk een schriftelijke ontvangstbevestiging. Hierin staat de termijn, in ieder geval 4 weken, waar binnen wij de klacht afhandelen. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan zullen wij u over de redenen informeren en toelichten waarom dit uitstel nodig is. Indien gewenst kunt u uw klacht mondeling toelichten. Wij maken hiervoor een afspraak. Zo nodig krijgt u inzage in de documenten die bij uw klacht horen.


Behandeling

Bij de behandeling van de klacht zal Sandra Valk, binnen de kaders van de geldende regelgeving en binnen de grenzen van wat in redelijkheid kan worden verwacht, streven naar een doeltreffende oplossing van het probleem. Verantwoordelijke medewerkers worden gewezen op hun aandeel in het voorval, zodat in de toekomst soortgelijke klachten kunnen worden voorkomen.

Ook op die manier is de behandeling van een klacht een leerproces voor de betrokkenen. Bij de behandeling van de klacht wordt u in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. U wordt schriftelijk, met motivatie in kennis gesteld over de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen.


Onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie

Mocht het voorkomen dat beide partijen niet tot overeenstemming komen over de afhandeling van een klacht, dan kunt u uw klacht melden aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Sandra Valk van Sensibel is als Wkkgz-therapeut geregistreerd bij het Nibig (het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) te Ommen onder registratienummer 528722. Website: www.nibig.nl. U kunt uw klacht hier indienen: Alle mailwisseling betreft klachten loopt via het mailadres klachten@nibig.nl.

Hier vind je de procedure: https://nibig-geschillencommissie.nl/werkwijze/

Op de website van het Nibig wordt de procedure eenvoudig uitgelegd. Adviezen van een geschillencommissie aan de hulpverlener of het opleidingsinstituut zijn bindend. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van een jaar.

Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn is als instelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).