Sandra Valk

Sandra (1970) is eigenaar van Centrum Sensibel en
Sensibel Academie. Zij is tevens bewustzijnscoach, healer, energetisch zelfheling therapeut en docent.
Sandra heeft de opleiding Energetisch zelfheling therapeut ontwikkeld en geeft zelf les binnen verschillende modules van die opleiding.

Daarnaast kun je bij Sandra in Sensibel Praktijk terecht voor bewustzijnscoaching, healing en energetische zelfheling therapie bij emotionele problemen en fysieke klachten en aandoeningen of vragen op het gebied van bewustzijn of spiritualiteit.
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag overdag en incidenteel op dinsdag en woensdag avonden. Lees HIER meer over individuele begeleiding en consulten.

Contact: centrumsensibel@gmail.com of 06-53547643.

Visie en missie
Sandra: “Het is mijn wens dat mensen zich bewust worden van hun spirituele, scheppende kwaliteiten en zelfgenezende vermogens. Het is mogelijk om met onze aandacht en energie ons leven positief te beïnvloeden. Ik zie het als een uitdaging om mensen daarbij op weg te helpen. Bovenal is het mijn wens dat mensen meer van zichzelf gaan houden en gelukkiger en gezonder worden. Het is mij gelukt, dus waarom zouden anderen dit niet kunnen?”

Over Sandra en het centrum en de academie
Sandra is moeder van een zoon (2005). Zij is in 2010 begonnen als counselor en coach in haar eigen praktijk ‘Sensibel praktijk voor counseling en coaching. Sinds die tijd heeft zij allerlei opleidingen gevolgd op het gebied van healing, mediumschap, trance mediumschap en alternatieve therapie. Ook heeft zij ‘Awakened mind coaching’ gevolgd waarbij zij, aangesloten op EEG apparatuur, heeft geleerd om haar hersengolven te trainen om haar bewustzijn te verhogen. Vanaf 2013 is Sandra les gaan geven. Sandra is inmiddels gespecialiseerd in bewustzijnsontwikkeling via meditatie en oefeningen, therapie en begeleiding bij zelfheling.

Medio 2017 heeft Sandra Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn opgericht. Andere docenten zijn vanaf 2018 het team komen versterken. Eind 2019 heeft Sandra Sensibel Academie in het leven geroepen.

Persoonlijkheid
Hoewel Sandra zich volop bezighoudt met spiritualiteit, staat zij met beide voeten stevig op de grond. Sandra is warm, betrokken, gedreven, direct en vol humor. Je voelt je al snel bij haar op je gemak.

Ervaringsdeskundige
“Mijn eigen leven is de afgelopen 12 jaar in positieve zin drastisch veranderd. Ik kom uit een situatie van chronisch ziek zijn. Ik ben geboren met ernstig eczeem, astma en allergieën en later zijn mijn bijnieren als gevolg van medicatie minder goed gaan werken en ook kreeg ik fibromyalgieachtige klachten.  Ik heb een groot deel van mijn leven in ziekenhuizen doorgebracht. Ik was gewoon super gevoelig. De vragen: ‘Er moet toch een reden zijn waarom ik zo ziek ben?’ en: ‘Hoe kan ik mijn situatie verbeteren?’, hebben het merendeel van mijn leven centraal gestaan. En dat is nu precies mijn vakgebied geworden. Gaandeweg begon ik antwoorden te krijgen. De ommekeer kwam toen ik de stem van mijn innerlijk ben gaan horen. Ik realiseerde mij dat ik mij tot dusverre altijd had gericht op wat ik dacht dat anderen van mij verwachtten. Ik leefde als het ware van buiten naar binnen en dat heb ik omgedraaid door van binnen naar buiten te gaan leven.
Ik ben toen allerlei opleiding gaan volgen en in aanraking gekomen met meditatie en visualisatie, en toen is mijn ontwikkeling pas echt in een stroomversnelling gekomen. Inmiddels kan ik zeggen dat al mijn eigen ervaringen ‘zin’ hebben gehad. Het heeft mij gemaakt tot de persoon die ik ben en ik ben ervan overtuigd dat dit dan ook precies was wat ik in mijn leven wilde uitwerken zodat ik hier later anderen mee zou kunnen begeleiden. Ik ervaar mijn leven nu als één groot en mooi avontuur en inmiddels ben ik zo goed als genezen. Mijn gevoeligheid is nu mijn grootste kracht. Achteraf gezien hebben mijn uitdagingen mij de mooiste lessen geleerd. Deze zijn nu de bron van inspiratie om anderen verder te kunnen helpen.”

Ik geloof in de kracht van een holistische benadering: de benadering van een mens als geheel met al zijn aspecten: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Lichaam, geest en ziel vormen een eenheid.

Het is mijn wens dat er meer samenwerking komt tussen de reguliere- en de alternatieve (energetische) geneeskunst. Het is inmiddels bewezen dat (geleide) meditatie, mindfulness, visualisatie en oefeningen effectieve manieren zijn om het immuunsysteem van mensen positief te beïnvloeden en om het zelf-genezend vermogen in gang te zetten. Wanneer dit zou worden ingezet naast reguliere behandelingen zoals medicatie, zouden we zoveel meer kunnen bereiken!

Let wel: Sandra is geen arts en stelt dan ook geen diagnoses. Ook geeft zij geen advies over het gebruik van medicatie. Behandelingen en begeleiding zijn bedoeld als aanvulling op reguliere (medische) behandelingen van artsen en andere hulpverleners.

Begeleiders uit de spirituele wereld
Naast de trainingen en opleidingen die Sandra heeft gevolgd, heeft zij ook een ander soort training ondergaan. In meditatie naar andere bewustzijnsstaten heeft zij kennisgemaakt met haar ‘zielenleiding’, gidsen en andere energieën uit de spirituele wereld. Deze hebben haar stapje voor stapje laten zien en ervaren hoe en waarom wij het leven op aarde hebben gecreëerd, hoe wij mensen de scheppers zijn van onze eigen werkelijkheid en hoe wij het leven kunnen creëren waar wij werkelijk naar verlangen. Sandra brengt deze informatie nu met liefde over op anderen.

Inspiratiebronnen
Inspiratiebronnen zijn o.a. Esther Hicks, Joe Dispenza, Bentinho Massaro, Mooji, Eckhart Tolle, Henk Fransen, Bob Proctor, Brandon Bays, Greg Braden en nog veel meer.

Gevolgde opleidingen en trainingen
2019: Healing Energy event met Bill Bengston en Henk Fransen.
2018: opleiding ‘Healing en Bewustwording’ bij het Levenscollege.
2016 tot medio 2017: Awakened mind training en coaching bij Suzanne Tempel.
2016: trainingen bij Jaco Elken: paramedisch mediumschap en therapeutisch mediumschap en trance healing.
2014/2015: Weektrainingen mediumschap in Engeland aan het Arthur Findley College en in Zenderen bij de Zwanenhof.
2013: Academie voor Mediumschap (1 jaar) bij José Gosschalk en Karel Besseling.
2013: Academie voor Psychodynamica (psychodynamisch therapeut). 1,5 jaar.
2013: Trainingen op het gebied van trance healing en mediumschap (bij Scott Milligan).
2009-2012: Intuïtieve ontwikkeling, healing en reading bij Soare te Voorburg.
2008/2009: Academie voor Counseling en Coaching: 2 jarige opleiding. Specialisatie trauma counseling.
1996: HBO SPH (propedeuse).