Sandra Valk

Sandra Valk

Sandra is eigenaar van Sensibel en bewustzijnscoach, healer, energetisch zelfheling therapeut en docent.
Sandra geeft les in diverse trainingen en modules van de opleiding Energetisch Zelfheling Therapeut.
Daarnaast kun je terecht voor consulten en individuele begeleiding bij emotionele problemen en fysieke klachten en aandoeningen of vragen op het gebied van bewustzijn of spiritualiteit.

Voor alle activiteiten van Sandra kijk je HIER.

Adres praktijk, opleidingen en trainingen: Johan Jongkindrade 285c, 2908 CC in Capelle a/d IJssel.
Contact: Mail: centrumsensibel@gmail.com en telefoon: 010-2280212 of 06-53547643.

Wens
Sandra: “Het is mijn wens dat mensen zich bewust worden van hun unieke verbinding met Bron, hun scheppende kwaliteiten en zelf-genezende vermogens. Wij mensen zijn in energie onderling verbonden. Samen vormen wij de scheppende energie van het grotere geheel, wat ik ‘de Bron’ noem. Ik geloof dat wij allemaal de mogelijkheid hebben om ons leven bewust te positief te beïnvloeden. Om die reden staat bewustzijnsontwikkeling centraal binnen de opleidingen, trainingen, begeleiding en consulten. Via meditatie en oefeningen is het mogelijk om in contact te komen met jouw ziel of hogere zelf. Je gevoel is je kompas op weg naar jouw unieke verbinding met de Bron. Zodra je meer gaat luisteren naar jouw innerlijke kompas, zal je ontwikkeling in een stroomversnelling komen. Je zult steeds meer levensgeluk gaan ervaren. Ik zie het als een uitdaging om mensen daarbij op weg te helpen. Bovenal is het mijn wens dat mensen meer van zichzelf gaan houden en gelukkiger en gezonder worden. Ik geloof dat het kan… Het is mij gelukt, dus waarom zouden anderen dit niet kunnen?”

Over Sandra en het centrum
Sandra is moeder van een zoon (2005). Zij is in 2010 begonnen als counselor en coach in haar eigen praktijk ‘Sensibel praktijk voor counseling en coaching. Sinds die tijd heeft zij allerlei opleidingen gevolgd op het gebied van healing, mediumschap, trance mediumschap en alternatieve therapie. Vanaf 2013 is zij les gaan geven in intuïtieve ontwikkeling, meditatie, healing en mediumschap. Sandra is inmiddels gespecialiseerd in bewustzijnsontwikkeling, therapie en begeleiding bij zelfheling bij emotionele en fysieke klachten.
Medio 2017 heeft Sandra Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn opgericht. Docenten Elisabeth Bieze-Veerbeek en Jacqueline van Wijk zijn medio 2018 het team komen versterken.

Persoonlijkheid
Hoewel Sandra zich volop bezighoudt met spiritualiteit, staat zij met beide voeten stevig op de grond. Sandra is warm, betrokken, gedreven, direct en vol humor. Je voelt je al snel bij haar op je gemak.

Ervaringsdeskundige
“Mijn eigen leven is de afgelopen 12 jaar in positieve zin drastisch veranderd. Ik kom uit een situatie van chronisch ziek zijn (een bijnieraandoening, ernstige huidziekte, allergieën en astma) en ik heb hierdoor een groot deel van mijn leven in ziekenhuizen doorgebracht. Ik was gewoon super gevoelig. De vragen: ‘Er moet toch een reden zijn waarom ik zo ziek ben?’ en: ‘Hoe kan ik mijn situatie verbeteren?’, hebben centraal gestaan. En dat is nu precies mijn vakgebied geworden. In die context hebben al mijn eigen ervaringen dan ook ‘zin’ gehad. Het heeft mij gemaakt tot de persoon die ik ben en ik ben ervan overtuigd dat dit dan ook precies was wat ik in mijn leven wilde uitwerken zodat ik hier later anderen mee zou kunnen begeleiden. Ik ervaar mijn leven nu als één groot en mooi avontuur en mijn gezondheid is met sprongen vooruit gegaan. Mijn gevoeligheid is nu mijn grootste kracht. Achteraf gezien hebben mijn uitdagingen mij de mooiste lessen geleerd. Deze zijn nu de bron van inspiratie om anderen verder te kunnen helpen.”

Ik geloof in de kracht van een holistische benadering: de benadering van een mens als geheel met al zijn aspecten: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Lichaam, geest en ziel vormen een eenheid.

Het is mijn wens dat er meer samenwerking komt tussen de reguliere- en de alternatieve (energetische) geneeskunst. Het is inmiddels bewezen dat (geleide) meditatie, mindfulness, visualisatie en oefeningen effectieve manieren zijn om het immuunsysteem van mensen positief te beïnvloeden en om het zelf-genezend vermogen in gang te zetten. Wanneer dit zou worden ingezet naast reguliere behandelingen zoals medicatie, zouden we zoveel meer kunnen bereiken!

Let wel: Ik ben geen arts en stel dan ook geen diagnoses. Ook geef ik geen advies over het gebruik van medicatie. Mijn behandelingen en begeleiding zijn bedoeld als aanvulling op reguliere (medische) behandelingen van artsen en andere hulpverleners.

Begeleiders uit de spirituele wereld
Naast de trainingen en opleidingen die Sandra heeft gevolgd, heeft zij ook een andere soort training ondergaan. In meditatie naar andere bewustzijnsstaten heeft zij kennisgemaakt met haar ‘zielenleiding’, gidsen en andere energieën uit de spirituele wereld. Deze hebben haar stapje voor stapje laten zien en ervaren hoe en waarom wij het leven op aarde hebben gecreëerd, hoe wij mensen de scheppers zijn van onze eigen werkelijkheid en hoe wij het leven kunnen creëren waar wij werkelijk naar verlangen. Sandra brengt deze informatie nu graag over op anderen.

Inspiratiebronnen:
o.a. Esther Hicks, Joe Dispenza, Bentinho Massaro, Mooji, Eckhart Tolle, Brandon Bays en Greg Braden.

Opleidingen en trainingen:
2018: opleiding ‘Healing en Bewustwording’ bij het Levenscollege.
2016 tot medio 2017: Awakened mind training en coaching bij Suzanne Tempel.
2016: trainingen bij Jaco Elken: paramedisch mediumschap en therapeutisch mediumschap en trance healing.
2014/2015: Weektrainingen mediumschap in Engeland aan het Arthur Findley College en in Zenderen bij de Zwanenhof.
2013: Academie voor Mediumschap (1 jaar) bij José Gosschalk en Karel Besseling.
2013: Academie voor Psychodynamica (psychodynamisch therapeut). 1,5 jaar.
2013: Trainingen op het gebied van trance healing en mediumschap (bij Scott Milligan).
2009-2012: Intuïtieve ontwikkeling, healing en reading bij Soare te Voorburg.
2008/2009: Academie voor Counseling en Coaching: 2 jarige opleiding. Specialisatie trauma counseling.
1996: HBO SPH (propedeuse).